Diamyd Medical AB

Sexmånadersrapport för Diamyd Medical AB (OMXS: DIAM B) 1 september 2005 – 28 februari 2006

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:18 CEST

Stockholm, Sverige – 20 april 2006 – Diamyd Medical AB med verksamhetsfokus på diabetes samt neurologiska sjukdomar inklusive smärta och neuropati, rapporterar idag sin sexmånadersrapport för räkenskapsåret 2005/06.

• Nettoomsättning 595 tkr (342 tkr).
• Resultat efter finansiella poster -13,9 Mkr (-14,6 Mkr).
• Likvida medel uppgick till 79,7 Mkr (139,2 Mkr) per den 28 februari 2006.
• Resultat per aktie -1,6 kr (-1,7 kr).
• Förvärvet av Nurel Therapeutics, Inc., breddar bolagets produktutvecklingsportfölj.
• Avtal tecknades med Protein Science, Inc., angående produktion av diabetesläkemedel för att möjliggöra fas III-studier.
• Diamyd Medical har investerat 3 miljoner dollar i konvertibler i Protein Science, Inc.
• Investerare i USA kan handla Diamyd-aktier via ett Level 1 American Depositary Receipt (ADR) program från 20 april.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Diamyd Medical
Johannes Falk / Magnus Tholén Svensson
Chief Information Officer / Chief Financial Officer
Tel: +46 (0) 8-545 654 25/-26
Email: info@diamyd.com
www.diamyd.com

US Investors
The Global Consulting Group
Kathy Price / Emmanuelle Ferrer
Investor Relations
Tel: (646) 284-9430 / (646) 284-9421
Email: kprice@hfgcg.com / eferrer@hfgcg.com


Om Diamyd Medical:
Diamyd Medical är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (OMXS: DIAM B). Bolaget har etablerat ett Level 1 ADR-program möjliggöra för investerare att kunna handla med Diamyd- aktien i USA. Diamyd Medical bedriver läkemedelsutveckling baserad på teknologiplattformen GAD65 (glutaminsyradekarboxylas). GAD65 är ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska neurotransmittorn GABA. I denna funktion förväntas GAD65 ha en betydande roll vid olika CNS- och rörelserelaterade sjukdomar. GAD65 är också målmolekyl då immunförsvaret angriper betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till insulinberoende diabetes. Diamyd Medicals längst komna projekt är Diamyd™ med tre pågående kliniska prövningar inom både typ 2- och typ 1-diabetes. Efter förvärvet av Nurel Therapeutics tillkommer flera utvecklingsprojekt som genterapi för att behandla diabetessmärta, neuropati och cancer.