Skanska AB

Sexmånadersrapport, januari–juni 2017

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2017 09:00 CEST

Sammanfattning

 • Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–1,9) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,4 (31 mars 2017; 12,6) miljarder kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,5 (84,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 202,2 (31 mars 2017; 200,8) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,5 (1,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 (2,1) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 63 procent. Projektnedskrivningar i den amerikanska anläggningsverksamheten samt i Storbritannien påverkade rörelseresultatet med 420 Mkr respektive 360 Mkr.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 20 procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,5 (15,9) procent.
 • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,2 (1,4) miljarder kronor.
 • Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och audiocast den 20 juli klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors .

  För ytterligare information, kontakta:

  Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

  André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

  Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

  Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

  Om Skanska
  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.