Statsrådsberedningen

Sexnationsbrev om en frysning av EU-budgeten

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 10:29 CET

I ett brev i dag uppmanar regeringscheferna i sex EU-länder
kommissionens ordförande Romano Prodi till restriktivitet i det förslag
till ny EU-budget för åren 2007-2013 som kommissionen inom kort
presenterar. Undertecknare till brevet är Sveriges statsminister Göran
Persson, Frankrikes president Jacques Chirac, Tysklands förbundskansler
Gerhard Schröder, Storbritanniens premiärminister Tony Blair,
Nederländernas premiärminister Jan Peter Balkenende samt Österrikes
förbundskansler Wolfgang Schüssel.

– Detta är en mycket tydlig signal till kommissionen om att resurserna
som står till buds för EU är begränsade, säger statssekreterare Lars
Danielsson i en kommentar till brevet, som initierats från svensk sida
och som förberetts sedan en tid.

- Dessutom vill vi att unionens begränsade resurser ska användas på ett
sätt som främjar de målsättningar som vi prioriterar, främst tillväxt
och sysselsättning.

Innebörden i brevet är att unionens samlade resurser inte ska få
överstiga mer än 1 procent av bruttonationalintäkten, BNI, det vill
säga att utgifterna i praktiken fryses på dagens nivå.

– Dessa två målsättningar – restriktivitet och god användning av
resurserna – kan öka allmänhetens förtroende för EU, säger
Danielsson.

Jan Larsson
Presschef
08-405 48 92
070-593 34 12

Axel Wernhoff
Kansliråd
08-405 54 29
070-889 83 58

Jens Odlander
Politiskt sakkunnig
08-405 48 41
070-813 57 41