Kristdemokraterna, KD

Sexualbrottslagen bör utvidgas

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 13:09 CEST

- Se över och utvidga sexualbrottslagen nu. Det fortsatt ökade antalet våldtäkter och de få fällande domarna visar att lagen behöver förtydligas.

Det säger Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet med anledning av den debatt som uppstått efter de uppmärksammade rättegångarna mot de så kallade stureplansprofilerna.

- Straffbestämmelserna bör omfatta även personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det föreslog kristdemokraterna redan när Sexualbrottslagen infördes för två år sedan. Vi fick stöd av bland annat Lagrådet som också menade att kvinnor inte har tillräckligt skydd i lagstiftningen. Socialdemokraterna valde dock att inte införa en sådan bestämmelse. Nu bör regeringen omgående påbörja arbetet med att förtydliga och skärpa Sexualbrottslagen, säger Inger Davidson och fortsätter:

- Det behövs också en mer djupgående moralisk diskussion i hela samhället. Om den kvinnosyn som de aktuella unga männen ger uttryck för tillåts sprida sig får vi ett samhälle där otrygghet och kyla brer ut sig. Skolan sexualundervisning måste inriktas mer på relationer än teknik. Unga män ska lära sig att ett nej till sex är ett nej och alltid måste respekteras. Fler manliga förebilder som ger motbilder till porr- och våldsfilmernas manliga ideal behövs också om vi ska kunna vända den stigande kurvan av övergrepp, säger Inger Davidson.

För mer information, kontakta:

Caroline Szyber
Politisk sakkunnig i rättsfrågor
Telefon: 08- 786 66 31

Catrin Rising
Pressekreterare
Telefon: 076- 527 25 02