AU Holding AB

SFDA godkänner Alldental i Kina

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 10:19 CEST

(Aktietorget: AUH)

AU Holdings dotterbolag Alldental Q & Co AB (Alldental) har erhållit slutgiltig registrering hos den kinesiska myndigheten State Food and Drug Administration (SFDA). Registreringen avser Alfa Ceramic 90, vilket är en av Alldentals mest betydelsefulla legeringar och står för cirka 80% av den totala försäljningen i Kina.

Tidigare har Alldental endast kunnat nå en mycket begränsad del av marknaden i Kina. Den nu erhållna registreringen ger Alldental möjligheten att sälja legeringen till samtliga kunder, bla statliga sjukhus, universitet och stora laboratorier.

Alfa Ceramic 90 är en specialutvecklad guldlegering för den kinesiska dentalmarknaden, och används för sk. Porcelaine-fused-to-Metal rekonstruktioner och permanenta proteser inom dentalvården. Marknaden i Kina för dentala legeringar väntas uppgå till drygt 1000 Msek för 2007, och Alldental kommer nu intensifiera sitt engagemang i Kina för att öka marknadsandelar och fortsätta expansionen.

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd
Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

Pressmeddelande den 7 augusti 2007