Umeå kommun

​​Sfi – Klara, färdiga, gå! – nytt arbetsmarknadsprojekt

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 14:25 CET

Sfi – Klara, färdiga, gå! är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning i Umeå kommun. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå målet.

Steg 1, Klara – Breddad undervisning på Sfi-skolans (Utbildning i svenska för invandrare) studieväg 1 med svenska, matematik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.

Steg 2, Färdiga – Arbetsträning sommartid på Forslundas vandrarhem och kafé, för eleven som bedöms har svårt att direkt klara vanlig praktikplats och behöver en mjukstart in på arbetsmarknaden med handledning.

Steg 3, Gå! – Deltagarna är redo för arbetsmarknaden ”på riktigt” och i en övergångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer hitta vägar mot sysselsättning för deltagarna.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden, som beviljat stöd på 6 125 000 kr över en treårsperiod, januari 1016 – december 2018.

Mer information
Josefin Denman
projektledare
070-274 27 97

Anne Kivinemi
rektor Sfi-skolan
090-16 28 57, 070- 341 68 20Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.