Svenska Friidrottsförbundet

SFIF LÄMNAR IN ANSÖKAN OM VM 2011/2013

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:29 CET

För en vecka sedan sa regeringen nej till medhjälp i ansökan om VM. Nu lämnar Friidrottsförbundet trots detta, i samförstånd med Göteborgs Stad, in ansökan med förhoppningen att regeringen ställer sig positiv, trots att den utredning om större idrottsevenemang i Sverige som regeringen angett som skäl till sitt nej, ännu inte är klar.

– Tillsammans med Göteborgs Stad har vi lagt ner stort arbete på den här ansökan där vi tror att den unika stämning vi visade under EM 2006 ger oss stora möjligheter att få arrangemanget. Ett VM i Sverige skulle utöver den PR det ger Sverige innebära stora skatteintäkter för svenska staten, säger Yngve Andersson, ordförande i Friidrottsförbundet.

– För oss inom Svensk Friidrott innebär ett VM på hemmaplan en stor inspirationskälla för kommande generationer.

Beslutet om VM-städer tas av IAAF i slutet av mars. Statens medverkan är en absolut förutsättning för att Sverige ska fullfölja sin ansökan och vara en trovärdig kandidat i konkurrensen om VM.
Friidrottsförbundet lämnar samtidigt in den fullständiga ansökan till regeringen för att öppna för en förnyad dialog.

– Det är vår förhoppning att regeringen ganska omgående är beredd att återuppta frågan, säger Yngve Andersson.