Distillery | Fotograf Karl Forsberg

SFK Certifiering breddar tjänsteutbudet och byter namn till Qvalify

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 15:00 CEST

I dag byter SFK Certifiering AB namn till Qvalify AB. Namnbytet sker i samband med att företaget breddar sitt erbjudande, och för att tydliggöra rollen som en kvalificerande samarbetspartner som hjälper kunderna att öka effektiviteten i sina processer, och därmed bidrar till bättre affärer.

Ackrediterad certifiering av ledningssystem har varit den huvudsakliga produkten i SFK Certifierings tjänsteutbud sedan företaget grundades av Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) år1992.

– Så kommer det fortsätta att vara, men de senaste åren har vi utökat verksamheten med tjänster även inom området oberoende granskning. Nu breddar vi oss ytterligare, bland annat med personcertifiering, periodisk besiktning och inspektioner, säger Daniel Rosander, VD. Detta är en av anledningarna till att vi nu valt att byta namn.

Den andra anledningen är att företaget vill lyfta fram sin roll som en affärsnyttig partner.

– Visst, vi är en oberoende part med uppgift att kritiskt granska, redovisa avvikelser och följa upp åtgärder. Men för våra revisorer och revisionsledare handlar det lika mycket om att hjälpa våra kunder att effektivisera sina processer; en inställning som gör konkret skillnad, säger Peter Landin, Försäljnings- och marknadschef.

Namnfrågan har varit aktuell sedan slutet av förra året, och under augusti fattade såväl styrelse som ägare beslut om namnbytet.

– Vi tycker att Qvalify – tillsammans med vår konceptbärande mening ”for successful business” – bättre uttrycker det vi faktiskt gör för våra kunder, nämligen att kvalificera dem för framtidens utmaningar – och bidra till att de gör bättre affärer, säger Peter Landin.

Några praktiska problem för kunderna blir det knappast frågan om.

– Nej, för kunderna blir vårt namnbyte odramatiskt. Både människor och organisationsnummer är desamma och samtliga nu giltiga certifikat gäller precis som vanligt, säger Daniel Rosander.

– Det är klart att detta innebär ett visst merarbete internt för oss, men vi tror att det kommer att visa sig värdefullt på sikt och dessutom är det ett perfekt tillfälle att göra namnbytet nu när vi också breddar vårt erbjudande, och delvis söker en ny kundbas, säger Peter Landin.

VD:n Daniel Rosander håller med:

– Den stora investeringen är arbetet vi lägger ner på att bredda vår kunskapsbas och att ta fram attraktiva tjänster inom områden som vi inte verkat inom tidigare, exempelvis periodiska besiktningar, inspektioner och personcertifieringar. I det perspektivet är namnbytet ingen stor sak, utan snarare en logisk konsekvens.

– Sen tycker vi att det är ett väldigt bra namn, långt från de bokstavsförkortningar som är så vanliga i vår bransch, säger Peter Landin. Med sin lite säregna stavning är namnet helt unikt, samtidigt som det är väldigt beskrivande. Qvalify ger associationer till flera ord som är relevanta för oss, bland andra kvalificera, kvalitet och validera.

– Det känns kort sagt väldigt stimulerande och det ska bli roligt att se marknadens reaktioner på vårt nya namn.

De första reaktionerna från kunder kommer garanterat under fredagseftermiddagen den 26 september. Då presenteras Qvalify-varumärket under en kunddag i Jönköping, med närmare 130 deltagare från företag och organisationer runt om i Sverige.

QVALIFY I KORTHET

Qvalify AB är ett svenskt oberoende certifieringsorgan för ledningssystem, bland annat inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. ISO9001, ISO 14001, OHSAS 1800 och AFS 2001 är exempel på standarder enligt vilka Qvalify utför certifiering. Qvalify är också verksamt inom området oberoende granskning. Företaget har sitt säte/huvudkontor i Jönköping. Försäljningskontor finns i Stockholm och Göteborg. Omsättningen var 27,4 Mkr (2102).

Företaget grundades 1992 som ett affärsdrivande aktiebolag av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. SFK är en ideell förening som arbetar med kvalitet och miljö inom näringsliv och förvaltning i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Rosander / VD / 036-336 00 01

daniel.rosander@sfkcertifiering.se

Peter Landin / Marknads- & försäljningschef / 031-390 90 01

peter.landin@sfkcertifiering.se


Det nya namnet, den visuella identiteten och kommunikationsmaterialet är framtaget av Distillery Brand Design & Communication.

Distillery Brand Design & Communication
Kyrkogatan 11, 411 15 Göteborg  |  031-13 50 10  |  070-882 50 60
www.distillery.se

karl@distillery.se