Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

SFS fullmäktige antar uttalande om forskarstuderandes organisering

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2016 14:50 CEST

I ett uttalande från sitt fullmäktige säger Sveriges förenade studentkårer (SFS) att forskarstuderande ska ha möjlighet att organisera sig. Uttalandet tar bland annat ställning om att samtliga högskolor som bedriver forskarutbildning ska se över sina rutiner för representationsuppdrag för forskarstuderande.

Under söndagens fullmäktige i Uppsala antog Sveriges förenade studentkårer (SFS) följande uttalande: 

Flera av de större lärosätena har idag regler och ramverk för ersättning för att uppmuntra studentfackligt engagemang. Sveriges förenade studentkårer anser att det borde vara en självklarhet vid landets samtliga högskolor som bedriver forskarutbildning. Ingen forskarstuderande ska behöva avsäga sig rätten att utöva studentinflytande på grund av valet av lärosäte.

Det är också viktigt att lärosätenas system för ersättning för förtroendeuppdrag är lättillgängliga och välkända. Ett vanligt problem för engagerade forskarstuderande är att det är ett betydande arbete att praktiskt tillgodogöra sig ersättningen. Ingen forskarstuderande ska behöva entledigas eller avböja studentfackliga förtroendeuppdrag på grund av att inte har tid att engagera sig eller söka ersättning för sitt engagemang. Sveriges förenade studentkårer anser dessutom att lärosätena bör ställa sig positiva till att forskarstuderande engagerar sig.

Många forskarstuderande är inte svenskspråkiga, vilket ställer krav på att lärosätenas miljö blir mer internationell så att alla forskarstuderande kan engagera sig. Sveriges förenade studentkårer anser att språk aldrig ska vara ett hinder för studentfackligt engagemang.

Sveriges förenade studentkårer uppmanar därför samtliga högskolor som bedriver forskarutbildning att se över sina rutiner för representationsuppdrag för forskarstuderande och säkerställer att det finns både regelverk och organisatoriskt stöd så att forskarstuderande kan organisera sig på rättssäker grund!

Besök www.sfs.se för att läsa hela uttalandet.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander.