Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

SFS kommenterar Leijonborgs DN debatt

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 17:09 CET

Elin Rosenberg, ordförande för SFS (Sveriges förenade studentkårer) kommenterar Lars Leijonborgs debattartikel på DN debatt i dag.

– Det bra att Leijonborg kräver godkänt betyg i svenska, engelska och matte för att komma in på högskolan eftersom det visat sig att studenter utan detta klarar sig sämre. Däremot är jag negativ till att vikta vissa valfria ämnen. De som gynnas av detta är elever med välutbildade föräldrar som kan hjälpa till att göra de taktiskt rätta valen, säger Elin Rosenberg.

SFS ställer sig positiva till Leijonborgs förslag om krav på godkänt i kärnämnena vid antagningen till högskolan, men är kritiska till att matematik och språk ska väga tyngre.

– Vad är det som säger att just kunskap om avancerad matematik och språk skapar de bästa läkarna och juristerna?

SFS tycker dessutom att 25:4-regeln behövs. 25:4-regeln innebär att människor över 25 år som söker till högskolan får tillgodoräkna sig extrapoäng på högskoleprovet.

– 25:4-regeln har ett stort signalvärde eftersom den visar att även annan kunskap än den förskaffad genom skolbetyg är värdefull. Reell kompetens kommer alltid att ligga i betraktarens öga och därmed finns en risk för rättsosäkerhet, säger Elin Rosenberg.

– Leijonborg talar gärna om att höja kvaliteten i högskolan och där är vi överens. Men, kvalitet är inte bara att ställa högre krav på dem som kommer in, det är att förbättra utbildningen för dem som redan är där, avslutar Elin Rosenberg.


För med information, kontakta:
Elin Rosenberg, ordförande SFS, 070-54 57 045
Jennie Zetterström, pressansvarig, 08-5457 0114
Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextiofyra medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se