Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

SFS Synpunkter på Höstbudgeten 2008

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 08:54 CEST

Budgetpropositionen för 2009 ger inte mycket till vare sig studenterna eller till den högre utbildningen. SFS håller med om propositionens problembild på många områden men tycker att det saknas handlingskraft. Trots att tre av fyra av regeringspartierna delade SFS syn före valet om att det behövs en studiemedelshöjning, måste studenterna nu invänta den studiesociala utredningens förslag. Samma sak gäller för dagens haltande trygghetssystemen och avvaktande kvalitetssatsningar. Regeringen säger vänta och se.

Den större satsningen som sker återfinns inom forskningsområdet, men det finns även några små guldkorn som nya möjligheter för utländska
akademiker att komplettera sina utbildningar och teknikdelegationens uppdrag om en jämnare könsfördelning inom berörda utbildningar.
SFS är inte nöjda med regeringens förslag och presenterar därför tre områden, där regeringen måste vidta åtgärder om de ska kunna infria
sina löften på utbildnings- och forskningsområdet:

1. Skapa drägliga förhållanden för studenterna genom ett höjt studiemedel och ett fungerande trygghetssystem.

2. Satsa ekonomiska resurser på bättre utbildningskvalitet i form av fler lärarledda timmar.

3. Säkerställ trygga och rimliga arbetsvillkor för alla doktorander genom att erbjuda dem anställning.


Moa Neuman Ordförande
Stefan Björk Vice ordförande
Henric Denzler Vice ordförande


Varje år kommenterar Sveriges förenade studentkårer, SFS, regeringens budgetproposition ur ett studentperspektiv. SFS är en sammanslutning av 60 studentkårer som sammanlagt representerar cirka 250 000 studenter. SFS väljer att främst kommentera utgiftsposterna 15 och 16 som rör studiestöd samt utbildning och universitetsforskning. SFS kommenterar även vissa andra delar av budgeten som är av betydelse för högskolepolitiken. SFS kommentarer bifogas i pdf.


Cecilia Engström
Pressansvarig
Sveriges förenade studentkårer

+46(0)8-545 70 114
+46(0)70-247 75 40
Wollmar Yxkullsgatan 16
118 50 STOCKHOLM
www.sfs.se