Statens Fastighetsverk

SFV överlämnar nyrenoverat annex till Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 14:36 CEST

Huvudbyggnaden för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, det så kallade Dragomanhuset, ligger mitt i stan bakom det svenska generalkonsulatet. Svenska Forskningsinstitutet har länge varit trångbodda. För att tillgodose hyresgästens behov av större yta har Statens fastighetsverk förvärvat en grannfastighet som byggts om och anpassats för ändamålet. Den 3 september invigdes det nya annexet under en nyckelöverlämningsceremoni.

Den fastighet där generalkonsulatet och Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul är belägna har varit i svensk ägo sedan 1757 och är den äldsta fastighet som Sverige äger utomlands. När Svenska Forskningsinstitutets huvudbyggnad inte längre räckte till för verksamheten blev lösningen för Statens fastighetsverk att förvärva den nu ombyggda grannfastigheten.

Det nya annexet är på 400 kvm och rymmer elva forskarlägenheter, ett gemensamt kök och ett konferensrum. En av lägenheterna är tillgänglighetsanpassad. Från gården är annexet en låg byggnad i puts, väl anpassad till Dragomanhuset och generalkonsulatet. Men inuti döljer sig en souterrängfastighet i sex plan som mot den bakre gränden - för att respektera den historiska stadsbilden - istället har fått en fasad av trä.

-          Tillbyggnaden i Istanbul har varit ett spännande och lärorikt projekt som vi har drivit i nära samarbete med vår hyresgäst Svenska Forskningsinstitutet och den lokale entreprenören, som tidigare varit ägare till fastigheten. Att genomföra projekt och förvärv i främmande kulturer ger alltid nya erfarenheter. Resultatet är ett både vackert och funktionellt hus, säger Berit Nilsson, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

På invigningsceremonin den 3 september, som hölls på den vackra uteplatsen i anslutning till annexet, överlämnade Berit Nilsson SFV-nyckeln till en nöjd Elisabeth Özdalga, direktör för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Genom nybygget hoppas Svenska Forskningsinstitutet kunna fördubbla antalet forskarplatser och göra verksamheten än mer aktiv och intressant.

Den nya byggnaden värms upp av en luftvärmepump, en miljövänlig och energisnål lösning.

För mer information kontakta:
Berit Nilsson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 70 21, berit.nilsson@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.