Statens Fastighetsverk

SFV vill återställa Esseltehusets klassiska fasad

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:18 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) har utrett möjligheterna att återskapa Esseltehusets klassiska fasad mot Vasagatan. 1934 invigde stadsminister Per Albin Hansson det nya Esseltehuset, en 120 meter lång funkisbyggnad skapad av arkitekten Ivar Tengbom. Utredningen visar att det vore en bra investering att renovera huset så att fasaden återfår sina stora klassiska, karaktäristiska fönster och återigen fylls med ljusreklam som förgyller stadsmiljön och gör Stockholm mer levande.
Eleganta, lätta fönster och en fasad som glöder av ljusreklam

Kvarteret Uggleborg har en fascinerande historia. På 1680-talet löpte en strandlinje med bryggor, sjöbodar, lindar och almar där Esseltehuset ligger idag. 1751 började färgeriet Blå Hand brinna, mitt under en storm och hela kvarteret inklusive Klara kyrka ödelades. 100 år senare bodde här en ung August Strindberg i kvarteret där Tore Wretman på 1930-talet startade sin karriär på gamla Hôtel Continental.

Återskapande - en god affär för alla

2005 övertogs Esseltehuset av SFV som genomförde en kulturarvsutredning. Den visar att ett återställande av byggnadens karaktäristiska fasad med de lätta, eleganta fönstren och markiser skulle vara fördelaktigt på flera sätt. SFV engagerade arkitekten Per Ahrbom, som har unik kunskap om byggnaden, för utredningsarbetet.

- Att återskapa husets uttryck, med de klassiska markisförsedda fönstren, är både en god ekonomisk investering och en arkitektonisk välgärning, berättar Jan Nyberg, fastighetsförvaltare SFV. Nya fönster minskar uppvärmningskostnaderna på vintern och kylbehovet på sommaren. Samtidigt gör de att huset återfår sin karaktäristiska fasad. Dessutom skulle vi gärna se fasaden fylld med ljusreklam igen, precis som den var från invigningen 1934 fram till 1980. Det önskemålet delar vi med Stockholms stad som också vill öka mängden ljusreklam i city för att levandegöra stadsmiljön.

Nyskapande industribyggnad

Esseltehuset, som invigdes 1934, var en hyllning till rationaliseringstanken. Huset samlade en mängd av dåtidens mest moderna grafiska verksamheter och närmare två tusen personer arbetade här. Ivar Tengbom hade amerikanska och tyska tryckerikomplex som förebild när han skapade industribyggnaden, både gällande utformning, organisation och gestaltning. Stora kontorslandskap, 13 elektriska hissar, avancerad ventilation och trapptorn som liksom dubbel-gängade skruvar rymde dubbla trappor, en för kvinnlig och en för manlig personal, var några av innovationerna som skulle bidra till en rationell verksamhet. Idag minns många Esseltehuset främst för den överdådiga ljusreklamen som prydde fasaden mot Vasagatan fram till 1980.

För mer information:

* Jan Nyberg, fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 72 58, e-post jan.nyberg@sfv.se
* Jenny Svederman, pressekreterare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 71 87, 070 796 71 87, fax 08 696 70 37, e-post jenny.svederman@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.