Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU i Almedalen 2016

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2016 15:38 CEST

SGU medverkar i Almedalen för att sprida kunskap om geologi så att marken, vattnet och våra naturresurser används på ett hållbart sätt. SGUs evenemang hålls på undersökningsfartyget Ocean Surveyor i Visby hamn. 

Plats: Måndag: Kajplats 1. Tisdag - onsdag: Kajplats 10

Måndag 4/7

kl 9-10, Frukostseminarium*: ”Nya gifter" – ett hot mot vattenförsörjningen. Vad innebär de ”nya gifterna”, som PFAS, för vår framtida vattenförsörjning, och hur ökar vi kunskapen om vilka metoder vi kan använda för att åtgärda problemet? Enklare frukost serveras från 8.30.

kl 11.00, Seminarium: Bostadsbrist och klimatförändring – tål marken att byggas på överallt? Arrangeras av Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med SGU.

Tisdag 5/7

kl. 9-10, Frukostseminarium*:Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara?Myndigheterna sitter på massor av spännande data som skulle göra stor nytta i samhället. Men av olika skäl hittar informationen inte ut. Är gamificiation ett effektivt sätt – eller är det ”för roligt”? Enklare frukost serveras från 8.30.

kl. 14-15, Seminarium: Havsplanering utifrån omvända kartan. Att hållbar utveckling av stad och glesbygd planeras utifrån detaljerade kunskapsunderlag kan tyckas självklart. Men i våra hav saknas ofta såväl strategier som tillräcklig kunskap för att främja både livskraftiga ekosystem och blå tillväxt.I det pågående arbetet med havsplaneringen så vänder vi på kartan och tittar närmare vad som finns under den glittrande ytan. Kan havsbotten visa hur vi ska planera på djupet?

kl 15-16, Seminarium: Skydda havet utifrån vad jorden visar. Kan grundläggande kunskap om havsbottens geologi, djup och landskapsformer hjälpa oss hitta rätt trots vår magra kunskapsläget om marina ekosystem? Frågorna är många och tiden är kort! Seminariet arrangeras av HaV i samverkan med SGU.

kl 16-17, Mingel & mötesplats: Havsplanering. SGU och HaV bjuder in till en mötesplats för alla som jobbar med havsplanering, maritim strategi och Östersjön.

Onsdag 6/7

kl. 9-10, Frukostseminarium: Framtidens vattenförsörjning. Förutsättningarna för vår vattenförsörjning förändras i snabb takt, ofta till följd av klimatförändringen. Skillnaden märks redan nu i sjunkande grundvattennivåer i Sydöstra Sverige/Öland/Gotland, där man nu noga måste se över vattenförsörjningen, med grundvattnet som en allt viktigare resurs. Enklare frukost serveras från 8.30.

Måndag - onsdag: Visning av fartyget Ocean Surveyor kl 10


Läs mer här (länk till SGUs webbplats)

SGU är expert- och förvaltningsmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.