Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU kartlägger fiberbankar på botten av sjöar och vattendrag i Jämtland

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 13:46 CEST

Massaindustrin har tidigare gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland mot den bakgrunden kartlägga fiberbankar på älv- och sjöbottnar på tre ställen i länet.

Avloppsvattnet från träindustrierna släpptes under vissa perioder ut orenat. Kemikalier som använts på fabrikerna, samt stora mängder träfibrer, ligger i dag kvar i olika omfattning på bottnarna i sjöar och andra vattendrag nedströms och bildar så kallade fiberbankar.

– I vilken omfattning fiberbankarna finns, var de finns samt vilka miljögifter de innehåller är just vad SGU ska undersöka med hjälp av undersökningsbåten Ugglan, berättar Johan Norrlin, maringeolog på SGU.

Områdena som är aktuella för SGUs kartläggningsarbete är vattenområdena nedströms de nedlagda massafabrikerna i Hissmofors och Äggfors. Dessutom ska Revsundssjön utanför den nedlagda boardfabriken i Pilgrimstad undersökas. 

Fiberbankarna, det vill säga ansamlingar av cellulosafiber, träfiber och barkfiber, kan ofta vara svåra att hitta.

– Det beror på att det är så strömt och att fibrerna har spridits ut och blandats med annat material, förklarar Anna Löfholm, som arbetar som miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Fältarbetet i Jämtlands län påbörjas i slutet av den här veckan och är en del i projektet ”Fiberbankar i Norrland”. Arbetet pågår från 2014 till 2016 och är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt SGU, Statens Geologiska Undersökning.

Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten som avsatt 7,6 miljoner kronor för inventering av vattendrag och sjöbottnar längs norra Sveriges kust samt i några sjöar i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat "Giftfri miljö".

För mer information, kontakta

Johan Norrlin, maringeolog SGU, 018-17 92 35

Lovisa Zillén. enhetschef maringeologi SGU, 018-17 90 33

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.