Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU samordnar saneringen av Ala Lombolo – en av Sveriges mest förorenade sjöar

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 13:35 CEST

Nu går startskottet för saneringen av Ala Lombolo, lokalt känd som Norrbottens mest förorenade sjö. Det är ett arbete som koordineras av Sveriges geologiska undersökning, SGU, i samarbete med LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens Län. När Försvarsmakten den 11 september bärgar och destruerar den sista av de 173 ammunitionslådorna, som enligt dåvarande regler sänktes i sjön 1954, kan planeringen av saneringsåtgärderna ta fart.

Sjön Ala Lombolo i Kiruna har förorenats under en lång tid av olika lokala aktörer under en tid när miljölagstiftning ännu inte var särskilt utvecklad. Utsläppen till sjön skedde dessutom för länge sedan, vilket gör att det inte går att peka ut någon enskilt ansvarig för saneringsarbetet. Istället har nu LKAB, Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län, som är medfinansiär genom statsbidrag från Naturvårdsverket, under ledning av SGU enats om att gemensamt sanera de giftiga sedimenten i sjön. I samband med att den sista ammunitionslådan på Ala Lombolos botten sprängs av Försvarsmakten den 11 september skriver de fyra parterna på en gemensam avsiktsförklaring.

– Samtliga parter har förklarat sig villiga att medfinansiera saneringsarbetet, trots avsaknad av formella krav. Samma sak gäller Försvarsmakten, som har lagt ner stora resurser på att hitta och oskadliggöra den gamla ammunitionen, berättar Björn Lindbom, projektledare på SGU. Försvarsmaktens arbetsinsats var helt enkelt en nödvändighet för att saneringsarbetet ska kunna påbörjas.

Det är huvudsakligen kvicksilver som ska saneras, uppemot 200 kilo totalt, men även metaller som bly, koppar och zink, finns i Ala Lombolos bottensediment. Exakt hur de förorenade bottensediment ska muddras upp och därefter omhändertas är i dagsläget inte bestämt. Det återstår en del utredningsarbete och pilotförsök innan beslut kan tas om vilken teknik som ska användas. Försvarsmaktens arbete med att lokalisera och förstöra den gamla ammunitionen avslutas med att den sista lådan av de 173 lådorna sprängs på Kalixfors skjutfält, där den avslutande salvan utgör startskottet för det fortsatta arbetet.

För mer information, kontakta

Björn Lindbom, projektledare SGU, 08-545 215 06, bjorn.lindbom@sgu.se

Ulf Boivie, pressansvarig SGU, 018-17 90 50, ulf.boivie@sgu.se


SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.