Nordicstation

Nordicstation lanserar Sharelock - insidersystem för kontroll av anställdas affärer

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 10:20 CEST

Nordicstation AB har tagit fram Sharelock som förenklar kontroll av anställdas affärer. Det råder anmälningsskyldighet för innehav av vissa finansiella instrument och verksamheter som berörs av dessa är skyldiga att föra en förteckning över vissa anställdas och uppdragsgivares innehav och transaktioner. Sharelock hjälper verksamheten i fråga att på ett säkert och kontrollerbart sätt hantera de anställda som berörs av anmälningsplikten och stöttar compliance i rapporteringen.

Sharelock har i grundutförandet tre roller som består av compliance, anmälningsskyldig och superadmin men i vissa fall finns även har behov av nya roller. Respektive roll har tillgång till en egen vy samt egna behörigheter och rättigheter.
Användaren som vill göra ett köp/sälj kommer Sharelock att ge instruktioner om affären är tillåten att genomföra eller ej, alternativt att anmälningsskyldig skall kontakta compliance.
Compliance har en egen vy för att se på förfrågningar från användarna och besvara dem, denne har även möjlighet att se de anmälningsskyldiges vyer.

Sharelock möjliggör framtagning av fasta och dynamiska rapporter. Användaren kan lägga till och ändra urval i rapporterna och gå in och ta fram historiska rapporter samt loggning.Nordicstation AB är ett utvecklingsföretag som sedan 2000 specialiserat sig på systemutveckling mot bank och försäkringsbolag så som Swedbank, Santander, Alecta, Salus Ansvar, SEB kort m.fl. Vi är en prioriterad Microsoft Partner och för att lösningarna ska fungera på bästa sätt förvaltar och driftar vi i de flesta fall den levererade lösningen.