Svenska institutet

She entrepreneurs – kvinnorna som sätter agendan för det nya MENA

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 16:02 CET

She Entrepreneurs är ett nytt program som riktar sig till unga kvinnliga sociala entreprenörer från Mellanöstern och Nordafrika. Med start på måndag den 7 februari kommer 15 unga kvinnor från Syrien, Jordanien, Västbanken - Gaza, Egypten och Iran till Stockholm. De är här för att, under en veckas tid, arbeta med ”My Idea” som är deltagarnas affärsidéer på sociala entreprenörsprojekt. 

Målet med programmet är att stärka unga kvinnliga entreprenörer i deras arbete för hållbar förändring, bygga upp en ömsesidig relation mellan Sverige och deltagarländerna och att synliggöra kvinnornas arbete i den officiella ekonomin.

– Det som händer i Mellanöstern och Nordafrika just nu är att den unga generationen bidragit till att mobilisera och organisera tusentals medborgare genom att använda sociala medier och internet. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är en internetrevolution. Sociala medier är bara ett verktyg som underlättar demokratiarbetet. Unga kvinnor måste spela en viktig roll i detta arbete och därför är det viktigt att särskilt stötta dem med relevant kunskap, säger Javeria Rizvi Kabani, Programansvarig

Många kvinnor i MENA är sociala entreprenörer och bidrar med innovativa lösningar på samhällets mest angelägna sociala problem:

Från Jordanien kommer bland annat Raya Al Halawani som vill uppmuntra unga kvinnor att starta ekologiska företag. Från Egypten kommer Doaa Kassem som vill starta ett projekt vars mål är att minska trafficking i vissa delar av Giza i Kairo. Azadeh Bahramji från Iran vill starta ett nätverk av journalister och aktivister som, via sociala mediekanaler, kan kommunicera hälsoproblem och sociala problem som är tabu.

Svenska kvinnliga mentorer
Deltagarna kommer också att lära sig om socialt entreprenörskap och sociala medier som medel för att nå ut med sina idéer i sina hemländer. De kommer även att få träffa inspiratörer inom dessa områden samt bli matchade med 15 svenska kvinnliga sociala entreprenörer. Dessa kvinnor kommer att fungera som deltagarnas mentorer och efter veckan i Stockholm kommer mentorsmötena att hållas via digitala plattformar som Skype och Ning. Bland de svenska mentorerna finns Heidi Harman, grundare av RunAlong och medgrundare till Geek Girl och Lina Stjern, VD för The Fair Tailor.

Deltagarna kommer mot slutet av veckan att få testa sina utmaningar och få feedback på sina projekt av en expertgrupp som består av svenska ledande entreprenörer. Gruppen består av bland annat Marie Reinius som är VD för Riskkapitalistföreningen och Fredrik Lindgren, Vice VD för Kunskapsskolan.

She Entrepreneurs är ett av flera program arrangerade av Svenska institutet (SI) i syfte att stödja en positiv utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter i MENA.

Läs mer på http://www.si.se/Svenska/Innehall/Stipendier-och-utbyte/Ledarskapsprogram/She-Entrepreneurs/

www.si.se/ylvp eller www.ylvp.se

För mer information om She Entrepreneurs, möjlighet att intervjua deltagarna eller för annan information om SI:s arbete i regionen, vänligen kontakta:

Javeria Rizvi Kabani, projektledare, 08-453 78 76, javeria.rizvi.kabani@si.se

Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig, 0736-84 20 22, jenny.hagblom@si.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.