Shell AB

Shell är nummer 1 i världen inom smörjmedel

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 09:03 CEST

Shell blev störst i världen när det gäller försäljning av smörjmedel räknat på totalvolym 2006, enligt en oberoende studie som gjorts av marknadsanalysföretaget Kline. Shell Lubricants behåller också sin ledarställning som det starkaste varumärket i världen för smörjmedel.

David Pirret, Executive Vice President på Shell Lubricants: ”Att vi är nummer 1 både i fråga om varumärke och volym visar att vår strategi för hållbar tillväxt fungerar. Genom våra kända varumärken, vår spetsteknologi och genom att främja partnerskap med våra kunder överallt i världen har vi vuxit och skiljer oss på ett framgångsrikt sätt från våra konkurrenter.”

2006 hade Shell 12 % av volymen på den globala marknaden för smörjmedel, en volymökning med 5 % 2005, mer än tre gånger så mycket som branschen i genomsnitt. Volymen översteg 4,5 miljoner ton 2006, ett nytt rekord för Shell Lubricants. 2006 hade Shell en organisk tillväxt på en mängd viktiga marknader som Ryssland, Kina, delar av Asien och Europa och gjorde i oktober ett strategiskt förvärv av 75 % av Beijing Tongyi.

Shell Lubricants äger några av världens mest kända varumärken som Helix, Rimula, Tellus, Pennzoil, Quaker State och Tongyi. Det är sådana varumärken som är en av orsakerna till att Shell har rankats som nummer 1 i världen bland smörjmedelsleverantörerna vad gäller kundlojalitet.

David Pirret: ”Vi är nummer 1 i världen. Vi är också nummer 1 på världens största marknad för smörjmedel, USA, och det största internationella oljebolagen på världens näst största marknad – Kina. Genom vår fortsatta tillväxt stöder vi Shells strategi: mer utvinning och lönsammare försäljning.”

För vidare information, kontakta:

Martin von Arronet, informationschef, AB Svenska Shell

Mobiltelefon: 070 328 83 04, e-post: martin.vonarronet@shell.com


Fakta

* Kline, ett globalt företag inom management consulting och marknadsundersökningar, har publicerat resultaten i ”Competitive Intelligence from the Global Lubricants Industry, 2006-2016”.


* ”Shell Lubricants” avser företagen i Shellkoncernen som bedriver smörjmedelsverksamhet. Dessa är världsledande när det gäller användningsklara smörjmedel; Shells smörjmedel marknadsförs i cirka 120 länder. De tillverkar och färdigställer produkter för användning inom en rad områden, från privatbilism till livsmedelsindustri, från tung industri till transportsektorn.

* Shells smörjmedelssortiment omfattar Pennzoil®, Quaker State®, Tongyi, Shell Helix, Shell Rotella, Shell Tellus, Shell Cassida, Shell Rimula och Shell Spirax; Shell säljer också bilvårdsprodukter och Jiffy Lube®-tjänster.

* Shells smörjmedel tillverkas på cirka 70 blandningsanläggningar, 20 anläggningar för framställning av smörjfett samt 10 anläggningar för basolja, innan produkterna levereras till kunderna via över 300 distributionscentra världen över.

* Smörjmedlen säljs både med eller utan varumärke (de senare kallas ofta GPO, Genuine Parts Oil). På varumärkessidan betalar kunderna gärna för kända märken som står för kvalitet. Shell Lubricants strategi är att vara ledande på denna lönsamma marknad samt att bygga hållbara relationer med kunder världen över.* 2002 förvärvade Shell Pennzoil Quaker State Company för att bli störst på smörjmedel i USA. Då fick man också kända varumärken som Pennzoil, Quaker State och Jiffy Lube i sitt stall.* Shell blev det ledande internationella energibolaget på smörjmedelsmarknaden i Kina 2006 efter förvärv av 75 % av Beijing Tongyi Petroleum Chemical Company Ltd och Tongyi Petroleum Chemical (Xian Yang) Company Limited, som tillverkade och marknadsförde Kinas ledande oberoende smörjmedelsmärke, Tongyi.* Shell Lubricants har rankats som nummer 1 vad gäller kundlojalitet (ett index baserat på 6 frågor) bland smörjmedelstillverkarna i världen, enligt en telefonenkät med över 6 000 kunder i elva länder (USA, Chile, Brasilien, Tyskland, Ryssland, Italien, Kina, Malaysia, Thailand, Indien och Sydafrika). På Shells uppdrag tillfrågade Synovate – under juli–augusti 2006 – beslutsfattare för smörjmedel inom konsument-, transport- och industrisektorerna.