Gotlands Museum

Shiva Anoushirvani Why such a fuss my friend? Part 1: Comfort Zones (2012) 30.01 min

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 16:03 CEST

Fyra män befinner sig i vad de själva definierar som deras trygga rum; det egna köket, psykakuten, Österlens landskap och en ekologiskt hållbar by, där de berättar om hur de förhåller sig till klimathotet och den globala uppvärmningen. Några av männen lider av ångest och i vissa fall depression knuten till klimathotet och idén om apokalypsen. Andra har förklaringar till varför vi saboterar klimatet och lösningar på hur vi kan agera för att rädda världen. Why such a fuss my friend? Comfort Zones skildrar den enskilda människans förhållande till katastrofer och tar upp frågor kring rationalitet och känslor i relation till klimatfrågan. Mötet med dessa män speglar också det ideologiska samhället omkring oss. Filmen lyfter vår blick och får oss att se ett samhälle som delvis på grund av rådande liberala och patriarkala tankesystem verkar stå utan räddning från en stundande klimatkatastrof.

 Comfort Zones är den första delen i det filmbaserade projektet

Why such a fuss my friend? Projektet är finansierat av Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond.

 Film, öppning och samtal med Shiva Anoushirvani, konstnär och Ellen Suneson, frilansande curator. Torsdagen 26 april kl 18. I samtalet ger Suneson en introduktion till filmen och presenterar Anoushirvanis konstnärskap. Samtalet som förs sedan kretsar kring människors relationer till sin omvärld, vad gäller omfattande kriser och katastrofer. Under samtalet lyfts bland annat frågan: Vad för slags roll har ideologi, klass och kultur i hur vi uppfattar frågor som dessa? Ellen Suneson kommer också att ta upp exempel inom populärkulturen och hur den gestaltar människors relationer till världsliga kriser och katastrofer, ur ett genus- och maktperspektiv.

Filmen visas på i Konstloungen på Gotlands Konstmuseum den 26 april – 6 maj 2012. Öppning och samtal den 26 april kl 18.

* Shiva Anoushirvani är född i Teheran, Iran och är baserad i Stockholm och Malmö. År 2005 utexaminerades Anoushirvani från Goldsmith University of London i Fri konst. Anoushirvani arbetar konceptuellt och visuellt med ett utpräglat intresse för psykologiska koder och sociala strukturer. Tematiken präglar hennes verk både utifrån ett individuellt och kollektivt perspektiv.

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.