TransportIT AB

Shori Zand, framgångsrik vårdentreprenör, investerar i Funkisgruppen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2019 09:00 CEST

Shori Zand är entreprenör och investerare, grundare och tidigare vd för den snabbväxande vårdkoncernen Avesina. Hon har haft styrelseuppdrag för Svenskt Näringsliv, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Nutek, varit vice ordförande för Vårdföretagarna och suttit i regeringens IT-råd. Idag är hon styrelseordförande för Avesina Investment Group samt har styrelseuppdrag i en handfull av de bolag hon investerar i.

Breddningen i ägarskapet görs för att förstärka Funkisgruppen som påbörjat en intensifierad tillväxtresa. Funkisgruppen har under senare år utökat sina tjänster geografiskt och finns idag på sex orter. Vi ser till människan under hela livscykeln från början till slut. Vi fokuserar på det friska och det individen klarar av, men sätter in resurser där de behövs, och skapar förutsättningar för ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

”Spännande att få delta och stötta Funkisgruppen under denna tillväxtresa. Mina erfarenheter från snabbväxande bolag inom vårdbranschen där fokus på värdegrund och företagskultur samt en effektiv bolagsstruktur gjort oss framgångsrika kommer väl till pass.” säger Shori Zand, ny ägare och vice styrelseordförande till Funkisgruppen.

”Vi har följt och imponerats av Shori under hela hennes resa. Att få ha henne med oss och få möjlighet ta del av hennes erfarenheter tror vi kommer att bli en gemensam framgång för oss”, säger José Fernandez, styrelseordförande Funkisgruppen

För information kontakta:

José Fernandez, styrelseordförande Funkisgruppen AB, jose.fernandez@funkisgruppen.se

Funkisgruppen är ett omsorgsföretag med 120 anställda och har kontor på sex orter i Sverige från Tyresö till Västerås. Funkisgruppen tillhandahåller tjänster inom arbetslivsinriktad verksamhet (daglig verksamhet och sysselsättning) och hemma-hos verksamhet (ledsagning, avlösning, boendestöd och personlig assistans)