Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR i brev till regeringen: Inför schablonbeskattning i restaurangnäringen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:21 CET

I ett brev till finansminister Anders Borg och näringsminister Maud Olofsson föreslår Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, att en schablonbeskattning ska införas i restaurang­branschen för att komma till rätta med svartekonomin och minska den administrativa bördan för företagen.– För att komma åt problemen med svartekonomin behövs radikala åtgärder och vi har länge menat att schablonbeskattning är lämplig. Det skulle försvåra fusk och ge en rättvisare konkurrenssituation för våra medlemmar. I linje med regeringens ambitioner skulle den typen av beskattning underlätta det administrativa arbetet för småföretagarna, säger Mats Hulth, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.Schablonbeskattning skulle avsevärt försvåra skattefusk, vilket skulle hindra oseriösa aktörer från att ta marknadsandelar och växa på bekostnad av seriösa företagare.SHR föreslår att gränsstorleken på företag som ska följa schablonbeskattning bör sättas till maximalt fem miljoner kronor i årsomsättning och/eller maximalt tio anställda.– Schabloniserade inslag i beskattningen av småföretagare finns redan på flera håll i Europa och fungerar bra. Väljer man att bestämma schablonen utifrån variabeln arbetskraft har man dess­utom, genom kravet på förande av personalliggare, redan ett kontrollsystem sjösatt, säger Mats Hulth.

För ytterligare kommentarer, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84 eller branschekonom Björn Arnek, telefon 08- 762 74 15.

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se

Presskontakt: Erika Rosander, 08-762 74 28 eller Elisabeth Forslund, 08-762 74 22.