Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR kommenterar nytt lagförslag om smileys för restauranger: ”Smileys kräver likvärdig livsmedelstillsyn”

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:01 CEST

Regeringens lagförslag om att kommunernas livsmedelsinspektörer ska sätta upp så kallade smileys vid inspektioner på restauranger kommer att slå mycket orättvist och bör därför inte införas med mindre än att tillsynen förstatligas. Det anser Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.– Vi ställer oss helt positiva till en god och ambitiös tillsyn av Sveriges restauranger, och önskar inget hellre än att fler restauranger blev bättre på livsmedelshygien. Men som det ser ut idag är tillsynen långt ifrån likvärdig mellan landets kommuner. Ett krav för att smileysystemet ska införas är att livsmedelstillsynen förstatligas och blir likvärdig över landet, säger SHR:s bransch- och utbildningschef Leif Holmström.Smileysystemet innebär att kommunernas livsmedelsinspektörer sätter upp glada eller sura gubbar beroende på inspektionsresultatet, väl synliga för restaurangernas gäster.– Systemet är omöjligt att införa med den tillsyn som Sverige har idag. Kontrollen mellan olika kommuner skiljer sig kraftigt. Vissa kommuner är mycket ambitiösa, men vi vet att många små kommuner har svårt att klara tillsynen och gör få eller nästan inga tillsynsbesök.– Ska man sätta upp smileys måste det ske på lika villkor för alla. Dessutom måste en krog ha möjlighet att överklaga ett beslut och rätta till eventuella brister innan en sur gubbe sätts upp. Det är vidare oerhört viktigt att krogen har chans till en ny inspektion inom ett par veckor och det blir en utmaning för Sveriges kommuner att klara av, avslutar Leif Holmström.För ytterligare information eller kommentarer, kontakta SHR:s bransch- och utbildningschef Leif Holmström, telefon 08-762 74 08 eller 0708-96 90 03 eller branschjurist Elin Forsgren, 0708-42 75 01.SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar står för 3/4 av branschens totala omsättning på 65 miljarder kronor och driver tillsammans 4400 hotell och restauranger. SHR:s medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se