Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR lämnar förslag till regeringen om förenklingar för hotell- och restaurangbranschen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:51 CET

Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) lämnar idag över en skrivelse till regeringen i vilken man föreslår ett flertal förslag för att minska den administrativa bördan för mindre företag i restaurangbranschen. SHR föreslår exempelvis att en schablonbeskattning ska införas för restaurangföretagare.SHR har fått möjlighet att yttra sig och lämna förslag i regeringens pågående arbete med att minska den administrativa bördan för svenska företag. SHR:s skrivelse innehåller ett flertal förslag, såväl övergripande som mindre justeringar och detaljsynpunkter. Bedömningen är att en minskad administrativ börda väsentligt skulle underlätta för branschen.Några viktiga exempel är:Inför schablonbeskattning för mindre företag inom restaurangbranschen

Genom att införa en schablonbeskattning för restaurangföretag kan kraven på att lämna uppgifter till Skatteverket minskas väsentligt. Åtgärden skulle också medföra att problemen med svartekonomi lättare kan bekämpas. SHR föreslår därför att en utredning tillsätts för att införa schablonbeskattning i exempelvis restaurangbranschen.Modernisering av alkohollagen SHR har länge krävt förändringar av dagens omoderna alkohollag. SHR vill se en målstyrd lag med ett tydligt syfte att motverka alkoholpolitiska problem. SHR föreslår därför en översyn av hela lagstiftningen och vill att ett mer flexibelt och proportionerligt sanktionssystem ska införas.Se över tillämpningen av livsmedelslagstiftningen. SHR, är i grunden positiva till dagens livsmedelslagstiftning. Vi anser dock att det finns stora problem vid tillämpningen. SHR kräver därför att tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen harmoniseras och görs mer enhetlig.– De förslag som SHR har gett till regeringen syftar till att underlätta för hotell- och restaurangbranschen. Vår näring har en stor tillväxtpotential och en minskning av den administrativa bördan skulle väsentligt förbättra våra möjligheter att växa som bransch, säger Mats Hulth VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.SHR:s skrivelse i sin helhet går att läsa på www.shr.seFör ytterligare information om SHR:s förslag kontakta branschekonom Göran Granhed, telefon 08-7627406 För kommentarer, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84.


SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se Presskontakt: Erika Rosander, 08-762 74 28 eller Elisabeth Forslund, 08-762 74 22.