Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR tecknar avtal med Handelsbanken om lägre kortinlösenavgifter

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:21 CET

Det kommer att bli betydligt billigare för svenska hotell och restauranger att lösa in de korttransaktioner som kunderna gjort hos företagen, förutsatt att företagen är medlemmar i Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.Ett nytt avtal har nämligen slutits mellan SHR och Handelsbanken där SHR:s medlemmar får mellan 25 och 60 procents rabatt på inlösenavgifterna för betal- och kreditkort samt rabatt på den fasta avgiften till banken.– För våra medlemsföretag är det här en mycket välkommen och positiv nyhet. De plågas av dagens höga avgifter som givetvis även går ut över prissättningen. I förlängningen blir det här något mycket positivt även för kunderna, kommenterar SHR:s vd Mats Hulth.– Vi har gjort några räkneexempel enligt det nya avtalet. En mindre restaurang med en omsättning på 4 miljoner kronor har idag kortavgifter på cirka 48 000 kronor. Enligt det nya avtalet sjunker avgiften till drygt 28 000 kronor vilket ger en besparing på 20 000 kronor, berättar Clemens Wantschura, utvecklingschef på SHR.Ett annat exempel är en större nöjesrestaurang med en omsättning på drygt 40 miljoner kronor. Där sjunker inlösenavgiften med 34 procent från 552 000 kronor till 362 000.– Det är klart att minskade kostnader för företagen kommer att gynna kunderna. Konkur­rens­en är hård i vår bransch och varje möjlighet att pressa kostnaderna tar sig normalt uttryck i lägre konsumentpriser. Vi är därför mycket glada för det här avtalet, både för våra medlem­mars skull och för deras kunder, säger SHR:s bransch- och utbildningschef Leif Holmström.– Jag vill för våra medlemmars räkning också framhålla att de kostnadsbesparingar som erhålls genom avtalet med Handelsbanken i normalfallet med råge överstiger medlems­avgiften i SHR, avslutar Leif Holmström.För ytterligare information, kontakta SHR:s utvecklingschef Clemens Wantschura, telefon 0709-95 50 75 eller bransch- och utbildningschef Leif Holmström, telefon 08-762 74 08 eller 0708-96 90 03.SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom, eller med nära anknytning till, hotell- restaurang- och besöksnäringarna i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se