Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR uppvaktar folkhälsominister Maria Larsson: ”Föråldrad alkohollag kräver genomgripande översyn!”

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 14:18 CET

Alkohollagen är föråldrad och kräver en genomgripande översyn. Det budskapet framför idag Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, vid en uppvaktning hos folkhälsominister Maria Larsson, där såväl styrelseordförande Ulf Adelsohn som vd Mats Hulth deltar.

– Lagens skrivningar fungerar helt enkelt inte länge. Regelverken är inte anpassade efter modern restaurangverksamhet. Lagen har ett alltför trubbigt sanktionssystem och dess övergripande mål, det vill säga ordning och nykterhet, kommer alltmer i skymundan, säger SHR:s vd Mats Hulth.

– En lång rad av lagens paragrafer är svårtillämpade eller bara ovanligt korkade med dagens mångfacetterade restaurangutbud. Ett klassiskt exempel är kravet på stekbord och en stelbent syn på vilken mat som måste serveras. Även restauranger med modern sous-vide-teknik, sushi eller andra typer av kalla rätter och halvfabrikat måste kunna få servera alkohol, fortsätter Mats Hulth.

Ytterligare exempel på områden som regleras på ett föråldrat sätt eller inte alls, är room service och servering på vårdinrättningar.

– Företag måste i många fall ansöka om nytt tillstånd för varje enskild aktivitet. Idag saknas till exempel möjlighet för cateringföretag att få permanenta tillstånd. Lagen försvårar också för mässor med alkoholservering. Detta skapar irritation och onödig byråkrati.

Lagens otidsenlighet har fått konsekvensen att tillämpningen varierar kraftigt från kommun till kommun. Vissa inspektörer har en mer pragmatisk syn medan andra är strikta uttolkare av lagen. En tydligare och anpassad lagstiftning skulle skapa ordning och reda och lika villkor över hela landet, anser SHR.

Organisationen framhåller att det i grunden finns en stor samstämmighet i synen på alkohollagen.

– Restaurangbranschen, kommunpolitiker och tjänstemän är överens om att den inte är bra, men ingenting händer. Frågan är omfattande och vår uppmaning till Maria Larsson är att tillsätta en utredning snarast, avslutar Mats Hulth.

För ytterligare information och kommentarer, kontakta SHR:s vd Mats Hulth, telefon 0705-82 82 84 eller SHR:s branschjurist Elin Forsgren, telefon 08-762 74 12.

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 400 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se

Presskontakt: Erika Rosander, 08-762 74 28 eller Elisabeth Forslund, 08-762 74 22.