Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR välkomnar förslag om reducerad restaurangmoms

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:53 CEST

SHR välkomnar förslag om reducerad restaurangmoms:

Tiotusentals nya jobb och sundare konkurrens

En sänkt svensk restaurangmoms skulle skapa minst 10 000 nya jobb, minskad svartekonomi, en tryggare arbetsmarknad och rättvis konkurrens i livsmedelssektorn. Det skriver Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, i ett remissvar till Finansdepartementet med anledning av ett EU-förslag om reducerade momssatser.

- Idag tillåter inte EU:s regelverk den regering som vill sänka restaurangmomsen att göra detta, trots att 11 av 27 EU-länder genom olika undantag ändå har reducerad restaurangmoms. Det är både ologiskt och orättvist, säger SHR:s vd Mats Hulth.

- Men nu vill EU-kommissionen ändra på det och samtidigt skapa viktiga jobb i tjänstesektorn, vilket vi varmt välkomnar.

I ett förslag som lades fram under sommaren vill EU-kommissionen att bland annat restaurangtjänster, exklusive alkohol, läggs till de tjänster där EU:s medlemsländer får tillämpa reducerad moms. Förslaget har varit ute på remiss och remisstiden löper ut idag, den 9 september 2008.

Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på SHR:s uppdrag utrett vad en sänkning av restaurangmomsen från dagens 25 procent till 12 procent skulle betyda för den svenska arbetsmarkanden. Resultatet pekar på minst 10 000 nya jobb till följd av ökad efterfrågan, sannolikt många fler.

- En momssänkning skapar tusentals nya jobb, i synnerhet för människor som är i stort behov att av komma in på arbetsmarknaden. I vår bransch arbetar i högre utsträckning än någon annanstans ungdomar och människor med utländsk bakgrund, både som anställda och som egenföretagare.

SHR ser flera goda skäl för en sänkt restaurangmoms. Med dagens omfattande utbud av färdiglagat i livsmedelsbutikerna är den lägre momsen på butiksmat klart konkurrenssnedvridande. Dessutom leder en momssänkning till minskad svartekonomi vilket både skapar en sundare konkurrens och leder till fler vita, trygga jobb.

- Nu måste regeringen driva den här frågan hårt i EU, så som finansministern tidigare utlovat, så att det här förslaget kommer ända fram till ett EU-beslut. Det är många hinder på vägen, men frågan måste lösas. Detta får inte sluta som förslaget om sänkta socialavgifter i vår bransch som stöp på EU:s regelverk, säger Mats Hulth.

För mer information, kontakta gärna:

Mats Hulth, vd SHR, 070 582 82 84, m.hulth@shr.se

Björn Arnek, branschekonom SHR, 08-762 74 15, b.arnek@shr.se

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, är bransch- och arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretagen i Sverige. Våra medlemmar driver tillsammans 4 800 hotell och restauranger och vårt medlemsmärke är en symbol för god affärssed. Mer information finns på www.shr.se