Svenska institutet

SI delar ut 33 miljoner till samarbetsprojekt i Östersjöregionen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 08:45 CEST

> TEMATISKA PARTNERSKAP
> ÖSTERSJÖREGIONEN

Svenska institutet (SI) delar ut 33 miljoner kronor till tolv projekt i Östersjöregionen i en satsning på tematiska partnerskap. Detta är en ny form av stöd som ska stimulera till nya breda nätverk och samarbeten i Östersjöområdet. De beviljade projekten är alla inriktade på åtgärder inom hälsa, miljö, energi samt regional utveckling och innovationer.

– Tematiska partnerskap är en ny och viktig stödform för SI, det är också en stor del av vår budget och verksamhet. Med den får aktörer från olika sektorer i samhället möjlighet att samarbeta och finna lösningar på Östersjöregionens gemensamma utmaningar, säger Annika Rembe, generaldirektör för SI.

De tematiska partnerskapen möjliggör samarbete mellan Sverige och länderna i Östersjöregionen: Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Stödet ges även för samarbeten med Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Georgien.

Kungliga Tekniska Högskolan leder projektet ReNERGY som är ett treårigt samarbete kring hållbara energisystem för städer. I projektet ska man utbyta erfarenheter och metoder för att utveckla energieffektiva lösningar för städer i Sverige, Estland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Flera universitet, kommuner, städer och kommunala bolag ingår i projektet.

– Tack vare projektstödet från SI kan kommuner och forskare i regionen dela med sig av den senaste teknologin inom förnyelsebar energi. Vi får nu möjlighet att utbyta erfarenheter om hur man bäst renoverar gamla hus för att göra dem mer energieffektiva och hur man kan skapa klimatneutrala stadsmiljöer, säger Olga Kordas, projektledare för ReNERGY.

Ett annat projekt som fått bidrag är Linneuniversitetets satsning på att leda utgrävningar av de soptippar kring Östersjön som innehåller miljöfarligt avfall. Under tre år ska man samarbeta och gräva ut soptippar för att förhindra att farliga ämnen som koppar och kadmium inte ska läcka ut i havet.

Se hela listan på beviljade projekt på www.si.se/tp-projekt

Nästa utlysning för tematiska partnerskap
SI kommer i slutet på 2012 publicera en ny utlysning för tematiska partnerskap på www.si.se. Sista ansökningsdag beräknas vara i februari/mars 2013.

För mer information om tematiska partnerskap, vänligen kontakta Cecilia Andrae, handläggare, Enheten för Östersjösamarbete, 073-231 85 14 eller Martina Högberg, pressansvarig, 073-355 82 12, martina.hogberg@si.se.

 

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Svenska institutets enhet för Östersjösamarbete har i särskilt uppdrag att stödja integration och samverkan i Östersjöregionen.