Svenska institutet

SI-stipendiater på väg till universitet och högskolor

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 11:35 CEST

I dagarna anländer flertalet av de 300 utländska studenter och forskare som beviljats stipendier från Svenska institutet (SI) för att studera och forska i Sverige under läsåret 2012/2013. SI:s stipendieverksamhet bidrar till att attrahera talang till hela landet och bygga ett internationellt nätverk för Sverige.

SI delar årligen ut stipendier till utländska studenter, doktorander och forskare för studier och forskning vid svenska universitet och högskolor. Målgruppen är personer som har vilja, engagemang och förutsättningar att bidra till en global utveckling och som kan bygga relationer med Sverige.

Stipendier viktiga för att attrahera global talang
Sedan studieavgifter för utländska studenter utanför EU/EES-området infördes 2011 har anslagen för stipendieverksamheten förstärkts och omfattar idag drygt 70 mkr årligen. Ett antal stipendieprogram med olika profiler och målgrupper erbjuds nu i första hand gruppen avgiftsskyldiga studenter. Huvuddelen av stipendierna är riktade till samarbetsländer inom det svenska biståndet och syftar till kompetensbyggande i dessa länder.

– SI arbetar inom utbildningsområdet med att stärka Sverige som talangmagnet. Stipendier är viktiga för möjligheten att rekrytera utomeuropeiska studenter och forskare på en global marknad och är en central del av internationaliseringen av högskolan. Stipendiaterna blir en del av Sveriges globala nätverk och värdefulla för landets roll i den internationella dialogen om frågor som rör demokrati, hållbarhet och jämställdhet, säger Monika Wirkkala, chef för enheten för talangmobilitet hos SI.

Under året vistas ungefär 500 utländska SI-stipendiater i Sverige. De ca 300 nya stipendiaterna kommer från ett 50-tal länder främst i Afrika, Asien, Latinamerika samt Central- och Östeuropa. Flertalet börjar sina studier eller forskning höstterminen 2012 och är utomeuropeiska studenter på master- eller grundutbildningsnivå, där även studieavgiften ingår i stipendieringen. Övriga är doktorander eller forskare.

SI:s aktuella stipendieprogram:
- Guest Scholarship Program
- Swedish-Turkish Scholarship Program
- SI Scholarships for East Europe
- Swedish Institute Study Scholarships
- Visby Program – Swedish Institute’s Baltic Sea Region Exchange Program
- Bilateral Scholarships
- North2North 

Kontakt
För mer information om SI:s stipendieverksamhet, vänligen kontakta Monika Wirkkala, chef för enheten för talangmobilitet (monika.wirkkala@si.se, tel: 08-453 2095) eller Martina Högberg, pressansvarig (martina.hogberg@si.se, tel: 073-355 8212).

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.