Pyramid Communication

SiB Solutions tar in mer kapital för att möjliggöra felfri logistik

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2020 11:09 CET

Lund, Ideon Science Park, den 4 februari, 2020 - Svenska logtech-företaget SiB Solutions genomförde en övertecknad emission om 10 MSEK i början av 2019. Då deltog bl.a Mats Johansson, grundare och styrelseordförande i börsbolagen ZetaDisplay och Iconovo. Nu växlar de upp tempot ytterligare och genomför en andra nyemission om 15-20 MSEK för fortsatt utveckling av en banbrytande AI-lösning som hjälper företag att förebygga logistikproblem.

Med en helt ny och unik plattform kommer företag att kunna optimera sina logistikprocesser på sätt som tidigare inte varit möjligt. För branschen i stort och i synnerhet för e-handeln är det ett eskalerande problem att gods försvinner, skadas, levereras till fel plats eller med fel innehåll. Idag går i snitt mer än 0,3% av all världens logistik fel vilket medför enorma kostnader och stor miljöpåverkan.

– För att råda bot på problemet startade vi SiB Solutions 2017, och en rad kunder använder redan den första versionen av vår nyskapande logtech-plattform. Vår ambition är att genom banbrytande teknologi göra våra kunders logistik helt felfri, säger Stefan Borg, vd för SiB Solutions.

Emissionen 2019 syftade till att utveckla en prototyp och att komma igång med försäljningen och generera orderingång, vilket har gett framgångsrika resultat med flera nya kunder. Den kommande större emissionen i början av 2020 syftar till att kommersialisera plattformen, bygga fler funktioner och ta både produkten och SiB Solutions ut i världen.


Intelligent mjukvara bearbetar videomaterial

Videokameror filmar godshanteringen på utvalda platser, och den intelligenta mjukvaran bearbetar videomaterialet tillsammans med godsinformation från andra system. SiB Solutions håller nu på att utveckla nästa version av plattformen, i samarbete med namnkunniga kundföretag. Den nya versionen kommer inte bara kunna svara på vad som hänt med ett paket – med hjälp av IIoT (industrial internet of things), artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer den även göra det möjligt att förebygga problem.

– När vi presenterar den kommande versionen av plattformen för potentiella kunder får vi en mycket positiv reaktion. Vi är först med att angripa verkliga logistikproblem proaktivt på detta sätt, och kunderna inser det stora värdet och vilken enorm potential det har, säger Stefan Borg.

För mer information, kontakta Stefan Borg på ​stefan.borg@sibsolutions.se eller 0705-78 46 67.

Pressbilder finns att ladda ner på: https://filetransfer.pyramid.services/message/TP4EiPQXz3ONH6Rxdn7jg7

Svenska logtech-företaget SiB Solutions tillhandahåller en plattform som hjälper företag att lösa logistikproblem genom att godshanteringen filmas och görs sökbar. Nästa version av plattformen kommer även kunna förebygga problem, med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. SiB Solutions grundades 2017 i Lund av Stefan Borg, Lennart Bergström och Staffan Persson, och har redan en rad namnkunniga kunder.