Fjärde Världen

Sibiriska ursprungsfolk ignorerades på klimatkonferensen i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 19:35 CET

Olga Murasjko, representant för ursprungsfolken i Sibirien , konstaterade att Grönlands och Kanadas ursprungsfolk fick uppmärksamhet på klimatkonferensen i Köpenhamn - men inte Sibiriens.

Även Vladimir Putin underskattar hotet från klimatförändringarna för Sibiriens ursprungsfolk, det menade Sarah Reinke från Sällskapet för hotade folk under konferensen:

- Renskötande ursrungsfolk lämnas hjälplösa medan deras svältande djur blir för svaga att dra slädarna.

Yamal-halvön i Sibirien är bebodd av  41,000 nentser, varav 10,000 fortfarande lever som halv-nomader som rör sig 500 till 1000 km varje år med sina renar, från sommar till vinterbeten.Tillsammans med samerna i Sverige, Norge och Finland hör de till de sista traditionella renskötande folken i världen.

Väderförutsägelser är svårare nu än förr, isen på floden Ob fryser senare för varje år. Och eftersom vintersäsongen nu slutar tidigare kan renarna inte hitta mat som räcker och drabbas av svält.

Industriprojekt i området är också ett problem. Det finns enorma gas- och oljetillgångar på Yamal, som planeras bli pumpade via pipelines till olika länder i Europa, bl a Tyskland. En pipeline, där det tyska företaget EON är en av intressenterna för konstruktionen, kommer att kapa renhjordarnas migrationsleder. Detta tvingar ursprungsfolket att ge upp renskötseln. Ryska regeringen har erbjudit dem hus i Salechard, Yamals huvudstad. Men utan att nentserna fått vara med i planeringen. 

EON  äger 20 procent av pipelinen och i styrelsen sitter den förre tyske förbundskanslern Gerhard Schröder.

Sarah Reinke, Sällskapet för hotade folk kan besvara frågor via: s.reinke@gfbv.de

För engelsk text och mer information, gå in på:

http://www.gfbv.de/pressemit.php?id=2129

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2