Sida

Sida agerar på bedrägerimisstankar i Uganda

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:57 CEST

Sida stoppar tills vidare utbetalningar till biståndsprojekt som går genom den ugandiska staten sedan Ugandas riksrevisor hittat misstankar om oegentligheter i hanteringen av biståndsmedel. Misstankarna rör biståndspengar från Sverige, Norge, Danmark och Irland. Givarna driver nu ärendet vidare för att få full klarhet i vad som har hänt.

Stödet har gått till en fond för att återuppbygga det krigshärjade norra delarna av Uganda med insatser som handlar om vägar, skolor, hälsokliniker, vatten och rättsvårdande instanser.

- Sida och övriga biståndsgivare ser mycket allvarligt på de misstankar om oegentligheter som kommer fram i den ugandiska riksrevisionens rapport. Extra allvarliga är misstankarna eftersom de tycks involvera tre nyckelinstitutioner inom ugandisk statsförvaltning som centralbanken, finansministeriet och premiärministerns kontor, säger Georg Andrén, avdelningschef för Sidas långsiktiga programsamarbete.

 Rapporten från den ugandiska riksrevisorn lämnades in till talmannen i parlamentet i fredags och i måndags fick Sida och UD ta del av revisionen. Den visar på omfattande brister i hanteringen av hälften av biståndmedlen som var avsedda för projektet ”Peace Recovery and Development Plan for Northern Uganda” från juli 2010 till juni 2012. Stödet från givarna motsvarade 200 miljoner kronor under perioden. Sverige har under den här tiden bidragit med totalt 30 miljoner kronor.

 - Misstankarna måste utredas vidare för att vi ska få full inblick i vad som har hänt och hur våra pengar hanterats. Biståndsgivarna kommer nu noga att undersöka vad som ytterligare behöver göras i form av fördjupade revisioner och analyser för att få klarhet i hur det kunnat hända. Vi efterlyser också Ugandas respons på revisionsrapporten. Nästa vecka skickar vi ner våra egna korruptionsutredare för att stärka ambassadens arbete, säger Georg Andrén.

Riksrevisonens upptäkter pekar på att personer vid de tre institutionerna systematiskt har manipulerat de finansiella systemen och därmed kringgått regler och kontrollsystem.

Biståndsgivarna på plats har träffat den ugandiska riksrevisorn och begär nu, som ett första steg, ett gemensamt ett möte med premiärministern i nästa vecka.

Under 2011 omfattade det totala svenska biståndet till Uganda 234 miljoner kronor.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press@sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se