FN:s flyktingorgan UNHCR

SIDA bidrar med 154 miljoner till UNHCR

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 16:17 CEST

FN:s flyktingorgan UNHCR har tagit emot ett stort bidrag på 154 miljoner kronor från SIDA för sitt arbete med flyktingar och internflyktingar  världen över.

Bidraget är avsatt för 13 olika flyktingsituationer runtom i världen och inkluderar de nuvarande flyktingkriserna i och kring  Syrien, Mali, Demokratiska republiken Kongo, och Centralafrikanska republiken, samt utdragna och komplexa flyktingsituationer på Afrikas horn, i Kenya, Tchad, Afghanistan, Irak, Colombia och Myanmar.

- "Sverige är en viktig bidragsgivare och samarbetspartner till UNHCR och vi är mycket tacksamma för SIDA:s generösa bidrag som kommer att stödja UNHCR:s arbete i de länder och regioner där behoven är som störst. Sveriges fokus på humanitära kriser men även stöd till varaktiga lösningar på flyktingsituationer gör att UNHCR kan fortsätta sitt arbete med att skydda och hjälpa de allra mest utsatta i världen till ett bättre liv", säger Pia Prytz Phiri, UNHCR:s regionala representant för de baltiska och nordiska länderna.

Ungefär en femtedel av bidraget går till UNHCR:s arbete i Mali och de angränsande länderna. Söndag 11 augusti gick Mali till presidentval i en andra omgång som ses som ett första steg mot demokrati. UNHCR har stött valprocessen aktivt genom att ge maliska flyktingar i de angränsande länderna Burkina Faso, Mauretanien och Niger  möjlighet att rösta i exil, bland annat genom att erbjuda dem biometriska ID-kort och se till att de är röstberättigade och har tillgång till röstlokalerna.  Flyktingarna såg möjligheten att rösta som ett hopp på att kunna återvända till ett fredligt och stablilt Mali och omkring 4 000 flyktingar röstade i de angränsande länderna. Även internflyktingar och flyktingar som har kunnat återvända till Mali erbjöds ID-kort och registrering.
 
Efter att konflikten bröt ut i Mali i januari 2012 flydde över en halv miljon människor inom och utanför Malis gränser. I slutet av juni i år hade UNHCR bara mottagit hälften av de 72 miljoner US dollar som behövs för att skydda och bistå alla människor på flykt i Malikrisen.

Sverige är en av UNHCR:s största bidragsgivare. Sveriges bidrag uppgår hittills i år till 748 miljoner kronor (112,6 miljoner US dollar). Under 2012 var Sverige UNHCR:s fjärde största givare med ett bidrag på 812 miljoner  kronor (118,3  miljoner US dollar).

UNHCR finansieras nästan helt av frivilliga bidrag, främst från regeringar.

För mer information vänligen kontakta:

Lisa van Hogerlinden,
External Relations Associate in the Baltic and Nordic Countries
Email: hogerlin@unhcr.org
Telephone: +46 (0)8-505 888 63

PHOTO:

Copyrights: UNHCR / H. Caux

A Malian refugee in Burkina Faso checks his name is on the electoral lists posted in Goudebou refugee camp.

FN:s flyktingorgan UNHCR verkar för skydd och bistånd till miljoner flyktingar världen över, på ett opartiskt sätt och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning och kön.