Sida

Sida får i uppdrag att avsluta sektorbudgetstöd i Nicaragua

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 13:25 CEST

Sida har idag fått i uppdrag av regeringen att avsluta sektorbudgetstöden till hälso- och jordbrukssektorerna i Nicaragua. Även samarbetet med Högsta domstolen och Åklagarmyndigheten ska avslutas så snart som möjligt.

2007 beslutade regeringen att fasa ut allt utvecklingssamarbete till Nicaragua. En strategi för utfasning antogs 2008 och gäller fram till 2011. Beslutet om att revidera den strategin innebär att delar av processen nu snabbas på.

- I praktiken innebär detta att vi inom sex månader kommer att avsluta stöden till hälso- och jordbrukssektorerna. Vår preliminära beräkning visar att vi kommer att hålla in utbetalningar till Nicaragua motsvarande totalt 15 miljoner kronor och därmed betala ut ungefär 80 procent av de avtalade medlen, säger Maria Tegborg, chef för Sidas sektionskontor i Nicaragua.

I syfte att garantera en så smidig utfasning som möjligt kommer de insatser inom hälso- och jordbrukssektorerna där Sverige är ensam finansiär att fortsätta få stöd som planerat. Det gäller exempelvis barnmorskeutbildning och vissa insatser för att stärka den institutionella kapaciteten inom jordbruket. Utfasningen i övrigt kommer att fortsätta i enlighet med de planer som drogs upp förra året.

- För att försöka lindra effekterna för fattiga människor kommer Sida även att se över om vissa stöd som tidigare gått genom dessa sektorbudgetstöd kan gå via andra oberoende aktörer, säger Maria Tegborg.

Det civila samhället har identifierats som viktiga samarbetspartner eftersom de spelar en viktig roll för att främja ett brett deltagande i politiska processer och en ökad insyn i offentliga institutioner. Av särskilt stor betydelse är det civila samhällets arbete med att lyfta fram politiskt känsliga frågor som uppmärksammar kvinnors situation, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt demokratistärkande arbete.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55.