Sida

Sida får tre nya ramorganisationer

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 13:55 CEST

I dag har Sida beslutat att påbörja ett långsiktigt samarbete med tre nya organisationer genom så kallade ramavtal. Organisationerna får stöd för sitt arbete för minskad fattigdom och demokrati i utvecklingsländer samt i vissa fall informations- och kommunikationsinsatser i Sverige. Det innebär att Sida nu går från femton till arton ramorganisationer.

Bland de nya organisationerna finns Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna och Svenska Afghanistankommittén.

– Vi ser fram emot att nu ha ett närmare, mer strategiskt och långsiktigt samarbete med dessa organisationer så att svenskt bistånd på ett ännu bättre sätt kan stärka civilsamhället i utvecklingsländer, säger Lena Ingelstam, chef för Sidas avdelning för globalt samarbete.

I slutet av 2011 bjöd Sida in organisationer att söka behörighet som ramorganisation. Det var nio organisationer som sökte. De befintliga ramorganisationerna behövde inte söka men har också genomgått en bedömning utifrån de nya kriterier som myndigheten satt upp för ramorganisationerna. Beslut om de befintliga ramorganisationernas fortsatta behörighet fattas i höst.

– Samtliga sökande organisationer som genomgick en fördjupad bedömning var starka partners och flera har redan ett pågående samarbete med Sida, säger Lena Ingelstam 

Bedömningen som har gjorts handlar om vilka organisationer som bäst kan bidra till målen för Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället och genom sitt arbete bidra till ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer. Fokus ligger på ett effektivt rättighetsbaserat arbete för minskad fattigdom i alla dess dimensioner.

– Det är Sidas uppdrag att utveckla och fördjupa samverkan med aktörer och detta beslut är ytterligare ett steg för att vi bättre ska använda den potential som svenska organisationer har genom sin kompetens. Bistånd genom det civila samhället har ett stort mervärde, bland annat genom stark lokal förankring. Vi måste bli fler som bidrar till att bekämpa fattigdomen och samverka nära med varandra, säger hon.

Ramorganisationerna kanaliserar Sidas stöd till såväl utveckling av det civila samhället i samarbetsländer som till kommunikationsinsatser i Sverige. De får bidrag för sin verksamhet och genomför utvecklingssamarbetet på eget initiativ och ansvar, inom de riktlinjer som angetts av Sida. Det sammanlagda rambidraget för 2013 uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor.

Se den nya listan på Sidas ramorganisationer här:

 • Diakonia
 • Svenska Kyrkan
 • PMU Interlife
 • Svenska Missionsrådet
 • Världsnaturfonden
 • Naturskyddsföreningen
 • RFSU
 • Palmecentret
 • We Effect (fd Kooperation utan Gränser)
 • My Right (fd SHIA)
 • LO/TCO:s Biståndsnämnd
 • Forum Syd
 • Afrikagrupperna
 • PLAN Sverige
 • Rädda Barnen
 • Indivduell Människohjälp
 • Kvinna till Kvinna
 • Svenska Afghanistankommittén

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se