Sida

Sida flerdubblar insatserna mot hiv/aidsepidemin

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 09:38 CEST

Expertkonferens i Bangkok startar
Sida flerdubblar insatserna mot hiv/aidsepidemin

Aids har blivit det största hotet mot utvecklingen i södra Afrika – och epidemin sprids med hög hastighet i Östeuropa och delar av Asien. UNAIDS släppte i dagarna den senaste dystra statistiken över aidsutvecklingen i världen.

Sida har beslutat att flerdubbla sina insatser för att bekämpa hiv/aids. Inom ett par år kommer mellan en och två miljarder kronor av det svenska utvecklingssamarbetet gå till olika insatser mot aids.

– Hiv/aids håller på att utvecklas till en global katastrof. Allt utvecklingssamarbete i Afrika måste ta sin utgångspunkt i hiv/aidssituationen. Det handlar dels om att vi kraftigt ökar insatserna mot aids, dels att vi måste förändra vårt synsätt. Vi vet vilka förödande konsekvenser epidemin har för såväl enskilda personer som för hela samhällen, säger Sidas generaldirektör Maria Norrfalk.

I dag startar expertkonferensen om hiv/aids i Bangkok som beräknas samla omkring 20 000 människor från hela världen. Sida hoppas att mötet ska kunna bli ska bli det nya avstamp som behövs för att mobilisera kunskap och resurser.

– Trots att vi känt till hiv/aids i över 20 år har världen misslyckats med att stoppa spridningen. Förra året smittades närmare fem miljoner människor och en av de värsta effekterna är att vi i dag har 14 miljoner föräldralösa barn enbart i Afrika. De hårdast drabbade länderna, Sverige och andra givarländer måste gemensamt ta ett större ansvar för att nå resultat i kampen mot epidemin, säger Maria Norrfalk.

Världen är långt ifrån att nå det millenniemål som världens ledare enats om – att till år 2015 vända trenden från en ökning till en minskning av antalet nysmittade. I dag lever 40 miljoner människor med hiv/aids och 22 miljoner har hittills dött till följd av epidemin.

För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55