Sida

Sida garanterar lån på 1,3 miljarder för minskad fattigdom och inkluderande tillväxt i Asien

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 07:00 CEST

Trots ökad ekonomisk tillväxt i Asien lever två tredjedelar av världens fattigaste människor här. För att stimulera innovativa projekt som ska minska fattigdomen har Sida beslutat om att ställa ut en garanti på 1,3 miljarder på Asiatiska Utvecklingsbanken. Genom garantin kan banken öka sin utlåning till nya projekt som ska fokusera på inkluderande tillväxt och miljö och klimat.

- Garantin ger en bra utväxling, banken får genom detta en möjlighet att öka sin utlåning och kan satsa på innovativa idéer vad gäller minskad fattigdom och inom miljö- och klimatområdet, samtidigt som den ger Sverige ökade möjligheter att stödja och påverka banken att arbeta mer i denna riktning, säger Marie Ottosson, vik generaldirektör på Sida.

I Asien finns en djup och utbredd fattigdom och växande klyftor mellan och inom länder, trots de senaste årens snabba ekonomisk tillväxt. Den starka ekonomiska utvecklingen har till viss del ägt rum på bekostnad av miljö, hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB) är en regional utvecklingsbank där Sverige är en av ägarländerna. Banken stödjer utvecklingsländer i Asien, huvudsakligen via fördelaktiga lån, för att minska fattigdom och förbättra levnadsvillkor och livskvalitet i dessa länder.

- ADB är en viktig regional aktör vad gäller satsningar på bättre och hållbar infrastruktur, miljö/klimat, jordbruk, vattenförsörjning och med det här stödet ökar Sidas möjlighet att stödja och påverka ADB när de nu ska utveckla sin verksamhet till att särskilt prioritera etttydligt fattigdomsfokus, säger Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Bangkok.

Genom att ADB nu förstärker detta fokus, ökas takten på att få fler människor upp ur fattigdom. Målet är framförallt att öka utlåningen till projekt som exempelvis att öka tillgången till el på landsbygden, bygga vägar som ansluter till marknader, hälsokliniker och skolor samt att stödja eget företagande, inte minst av kvinnor, inom hållbart jordbruk eller energitjänster såsom laddning av mobiltelefoner via solceller. En viktig del är att människor blir direkt delaktiga i planering och genomförande.

Genom garantiavtalet garanterar Sida en del av ADBs befintliga projektportfölj, vilket minskar risknivån för bankens totala utlåning och gör det möjligt att satsa på ytterligare utlåning. Garantin löper över 10 år och uppgår till motsvarande 1,3 miljarder med en betydande utväxling som möjliggör för ADB att öka sin utlåning med totalt ca 4,25 miljarder kronor under en tio-årsperiod. Denna goda utväxling grundas i en låg risk i den garanterade projektportföljen och Sveriges höga kreditbetyg, AAA.

Garantin ingår i Sveriges strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Asien som hanteras av ambassaden i Bangkok. Avtalet trädde i kraft den 1 oktober 2016 och löper fram till 31 december 2026.

Fakta: Genom en garanti minskar risken för den som lånar ut pengar till ett utvecklingsprojekt. Det kan liknas vid en försäkring. Om låntagaren inte lyckas återbetala skulden till banken, garanterar Sida en del av återbetalningen av lånet. Så länge projektet går bra innebär garantin alltså inte någon utgiftför Sida.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.