Sida

Sida ger banbrytande stöd till statsbyggande på Västbanken

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 11:27 CEST

Som första land ska Sverige, genom Sida, ge långsiktigt stöd till det palestinska statsbyggandet i det så kallade Område C på Västbanken. En fond med 90 miljoner kronor inrättas så att den palestinska myndigheten i samarbete med UNDP kan utveckla det mycket eftersatta området, som utgör 62 procent av Västbanken.

- Område C har varit svårtillgängligt och försummat, men är en outnyttjad potential för palestinierna. Vi vill bidra till att området utvecklas så att de ska kunna bo kvar, samt att område C blir en del av framtida palestinska staten, säger Peter Lundberg, chef för Sidas bistånd till de ockuperade palestinska territorierna.

Sida kommer till och med 2014 att satsa 30 miljoner kronor om året i ”Community Resilience and Development Programme for Area C & East Jerusalem” (CRDP). Det operativa ansvaret för programmet ligger hos FN-organet UNDP, som tillsammans med den palestinska myndigheten beslutar om vilka utvecklingsprojekt som ska genomföra

- Sverige går nu in som första land att ge sitt stöd till programmet, men andra EU-medlemsstater har redan indikerat att de avser göra detsamma, vår förhoppning är att fler givare och länder ska följa efter, säger Peter Lundberg.

Område C utgör 62 procent av Västbanken, och skulle i enlighet med Osloavtalet stå under israelisk kontroll i fem år, men är fortfarande under israelisk kontroll knappt tjugo år senare. Det innebär att den palestinska myndigheten saknar mandat att verka i området. Den palestinska befolkningen, omkring 150 000 människor, lever under långtgående restriktioner vad gäller rörelsefrihet. De har också mycket begränsad tillgång till basal samhällsservice som sjukvård och utbildning. Bristen på utveckling i Område C har gjort att många palestinier har tvingats överge sina hem, samtidigt som nya israeliska bosättningar har gjort att den israeliska befolkning ökat från 110 000 när Osloavtalet skrevs 1993, till dagens 310 000. Området har tidigare inte fått något mer omfattande utvecklingsstöd av det internationella samfundet, utan har i princip enbart nåtts av humanitära insatser.

- Vi ifrågasätter att bara fortsätta ge stöd för humanitära insatser och vi ser den här insatsen som ett sätt att bidra till bättre sjukvård, ökad tillgång till vatten, utbildning och fler möjligheter till försörjning i ett område som helt fallit utanför mer långsiktiga utvecklingsinsatser, säger Peter Lundberg.

 Nu öppnas flera möjligheter till att kunna göra insatser i Område C. På EU:s ministerråd i maj i år betonades vikten av att det sker en social och ekonomisk utveckling av område C, eftersom det är en förutsättning för att en framtida palestinsk stat ska kunna bli livskraftig. I område C finns en stor del av de vattenresurser som en palestinsk stat kommer behöva, och arealen bedöms också som nödvändig för att kunna bygga bostäder och skapa ny jordbruksmark.

 Den nya svenska insatsen är dessutom möjlig tack vare att Israel öppnat för en dialog om hur område C ska bli mer tillgängligt. Programmets framgång bygger på att det finns en acceptans för insatserna hos de inblandade parterna. Samtidigt finns det en hög risk kopplat till området, eftersom parterna i konflikten ännu inte är överens om områdets slutgiltiga politiska status.


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se