Sida

Sida ger en halv miljard i nytt stöd till världens humanitära kriser

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 06:00 CET

Ett antal stora humanitära kriser får nu ett extra tillskott på totalt 543 miljoner kronor. Det största stödet på 95 miljoner kronor går till Sahel-krisen med starkt fokus på Nigeria som är världens snabbast växande kris där drygt sex miljoner människor är i akut behov av mat. Av dessa är 400 000 barn som riskerar svält om inget omedelbart görs. Kriserna i Syrien, Jemen och Irak är tre andra stora kriser som får mer stöd.

Den humanitära situationen i världen har under ett antal år blivit allt svårare och har under 2016 förvärrats i allt högre takt och omfattning. I början av året beräknades 87,5 miljoner människor behöva humanitärt stöd i 37 länder. Nio månader senare har siffran stigit till 95 miljoner drabbade i 40 länder. Utöver det mänskliga lidandet är detta oerhört kostsamt. Behovet av stöd har under året växt från 20 miljarder dollar till 22 miljarder dollar, medan de humanitära responsplanerna endast är finansierade till 43 procent. Därför är dessa pengar extra viktiga tillskott.

- Vi prioriterar de allra svåraste och förvärrade kriserna som inte får omvärldens stöd i proportion till de behov av livräddande insatser som de drabbade har, säger Ewa Werner-Dahlin, avdelningschef på Sida för Asien , Mellanöstern och humanitärt bistånd.

2,7 miljoner människor på flykt runt Tchad-sjön

En av världens snabbast växande humanitära kriser i finns i området kring Tchad-sjön som gränsar till Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria, där över hälften av befolkningen är i behov av humanitärt stöd och situationen riskerar att förvärras ytterligare.

Omkring 2,7 miljoner människor har tvingats fly på grund av våldsamheter, såväl inom som mellan länderna. Enligt FN är 10 miljoner människor i behov av skydd och över 6,3 miljoner lider akut brist på säker tillgång till mat.

- Läget är mycket allvarligt och det är den kris där flest människor fördrivs i Afrika. Trots detta är det en av världens mest bortglömda och underfinansierade katastrofer, säger Ewa Werner-Dahlin.

Säkerhetsläget är akut vilket inte bara direkt drabbar den redan mycket utsatta befolkningen utan även försvårar hjälporganisationernas humanitära arbete. Läget riskerar att försämras ytterligare nu när regnsäsongen är över och väpnade gruppers rörlighet ökar i regionen. Därför ger Sida också stöd till MSB för att ordna säkra boende- och kontorslösningar för humanitär personal i norra Nigeria.

Andra svåra humanitära kriser som får del av extrapengarna är Syrien med 70 miljoner kronor där 861 000 civila i östra Aleppo - fler människor än någonsin sedan kriget startade- lever under belägring och 13,5 miljoner människorr är i behov av hjälp. Jemen får 48 miljoner i stöd till en situation där drygt halva befolkningen lider av matosäkerhet och undernäring och som drabbats av kolerautbrott. I Irak behövde mer än 10 miljoner människor humanitärt stöd även innan våldsamheterna i Mosul startade, då var 3,3 miljoner människor internflyktingar och situationen förvärras ständigt allt eftersom detta fortgår. Hit går ett stöd på 40 miljoner kronor.

Flera nya stöd till Mellanösterns kriser
Tre andra svåra humanitära kriser som får del av extrapengarna är Syrien med 70 miljoner kronor där 861 000 civila i östra Aleppo - fler människor än någonsin sedan kriget startade - lever under belägring och 13,5 miljoner människorr är i behov av hjälp. Jemen får 48 miljoner i stöd till en situation där drygt halva befolkningen lider av matosäkerhet och undernäring och som drabbats av kolerautbrott. I Irak behövde mer än 10 miljoner människor humanitärt stöd och även innan våldsamheterna i Mosul startade var 3,3 miljoner människor internflyktingar och situationen förvärras ständigt allt eftersom detta fortgår. Hit går ett stöd på 40 miljoner kronor.

Andra stöd går till humanitära kriser i:

 • Demokratiska Republiken Kongo, 25 miljoner
 • Afghanistan 30 miljoner
 • Somalia, 30 miljoner,
 • Centralafrikanska Republiken med 25 miljoner,
 • Haiti 20 miljoner,
 • Palestina 20 miljoner,
 • Sudan 20 miljoner,
 • Sydsudan med 15 miljoner,
 • Etiopien med 10 miljoner,
 • Myanmar 10 miljoner.
 • Stöd går också till MSB (30 miljoner), Internationella Rödakorskommittén (40 miljoner) och Unicef (15 miljoner).

De 543 miljonerna kommer från då regeringen i samband med höständringsbudgeten i augusti i år återförde medel till Sida. Detta var pengar som regeringen tidigare avsatt från biståndet till flyktingmottagandet i Sverige, så kallad avräkning, men som sedan inte utnyttjades.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.