Sida

Sida ger fortsatt konsultstöd till palestinska fredsförhandlare

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 13:23 CEST

Sida har beslutat att ge de palestinska fredsförhandlarna fortsatt expertstöd genom den brittiska managementkonsulten Adam Smith Institute och dess Negotiations Support Unit (NSU). Det svenska stödet uppgår till drygt 12 miljoner kronor under 2004–2006.

Syftet med stödet från ett antal europeiska länder har varit att bygga upp en kompetent palestinsk förhandlingskapacitet.

– En verklig fred förutsätter mycket detaljerade förhandlingar inom en rad sakområden, t ex vattenfrågan, gränsfrågan, Jerusalemfrågan etcetera. Detta fordrar i sin tur att möjlighet finns att ta fram fackmässigt väl underbyggda förhandlingspositioner från båda parters sida. Här har funnits en stor obalans mellan parterna i utgångsläget, där israelernas kapacitet varit överlägsen, säger Jan Bjerninger, chef för Sidas Asienavdelning.

NSU har gott renommé och har fått beröm för sin understödjande verksamhet från den diplomatiska kåren, internationella organisationer, den amerikanska regeringen och flera EU-stater. Även israeliska förhandlare har uttryckt uppskattning för NSU:s professionalitet. Enheten har varit delaktig vid ett antal fredsinitiativ, exempelvis till den så kallade Färdplanen för fred i Mellanöstern.

– För närvarande är NSU delaktig i förberedelserna inför ett israeliskt tillbakadragande från Gaza. Det finns flera viktiga frågor som måste lösas för att utvecklingen ska bli hållbar: Vad händer med bosättningarna? Hur upprätthålls säkerheten? Får palestinierna tillgång till fungerande hamnar, flygplatser och annan central infrastruktur?, säger Jan Bjerninger.

En annan viktig uppgift för NSU har varit att förmedla de palestinska förhandlingspositionerna både till det palestinska samhället och till omvärlden, inklusive Israel. Syftet har varit att stärka medvetenheten om att det, trots den våldsamma utvecklingen, även finns en beredskap och villighet till seriösa förhandlingar om en permanent lösning på konflikten.

– Det är viktigt att våldet inte tillåts dominera. Grunden för försoning och fred är dialog. Det är en sådan grund vi vill bidra till att bygga, säger Jan Bjerninger.
Storbritannien står i dag för hälften av projektkostnaderna, medan Danmark, Nederländerna, Norge och Sverige finansierar resten.

För mer information kontakta Sida Press, tel: 08-698 55 55.