Sida

Sida ger stöd till att stärka den syriska mediasektorn

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 07:30 CET

I konfliktdrabbade länder har media en särskilt viktig roll att samla oberoende och opartisk information för att främja mänskliga rättigheter, dialog, demokratiseringsprocesser och konfliktlösning. Sverige ger nu genom Sida ett stöd på 92,5 miljoner kronor till Free Press Unlimited för att stärka den syriska mediasektorn att producera journalistiskt material av god kvalitet.

Konfliktens Syrien är i dag ett av världens farligaste länder för journalister att arbeta i och yttrandefrihet samt tillgång till information är extremt begränsad. Som en följd av den svåra situationen har många journalister i dag lämnat Syrien. För såväl syrier som omvärlden är därför oberoende och objektiv information om vad som händer inne i landet svårtillgänglig.

– En professionell och oberoende mediasektor spelar en viktig roll för att informera och skapa medvetenhet hos den syriska befolkningen och omvärlden om de övergrepp som sker i landet och på sikt bidra till att lösa konflikter, minska våld och skapa stabilitet, säger Ulrika Josefsson, samordnare för Syrienkrisstrategin på Sida.

För att stärka och utveckla den syriska mediasektorn har Sida beslutat att stödja den nederländska organisationen Free Press Unlimiteds (FPU) arbete i Syrien med 92,5 miljoner kronor över fem år. Genom FPU:s insatser, som har stark lokal förankring, kommer ett antal syriska mediaorganisationer att få stöd att producera journalistiskt material av god kvalitet och driva ekonomiskt hållbara verksamheter. FPU ska även bidra till att framställa tillförlitlig data om det syriska medialandskapet i syfte att skapa en tydlig bild av de syriska mediakonsumenterna och kvaliteten på det publicerade materialet.

– Givetvis innebär det en stor utmaning att arbeta i dagens Syrien. Free Press Unlimited har dock stor erfarenhet av att arbeta i olika konfliktområden runtom i världen och har uppnått goda resultat i sitt tidigare arbete i Syrien. De har också ett brett nätverk av lokala partners som har god kännedom om situationen i landet, säger Ulrika Josefsson.

Trots den pågående konflikten har syrisk media utvecklats och diversifierats markant under de senaste åren – en process där FPU har varit en viktig aktör. Med stöd av Sida har FPU tidigare utvecklat ett syriskt journalistförbund, Syrian Journalist Association (SJA), som i dag har 400 medlemmar, där en tredjedel är kvinnor, och etablerat en etisk stadga som syriska mediaorganisationer frivilligt kan ansluta sig till. Journalistförbundet ska främja fri och professionell journalistik i Syrien och medverkar till att skapa månatliga rapporter om övergrepp mot journalister i Syrien. Bland SJA:s medlemmar finns både journalister som arbetar inne i Syrien och i den syriska diasporan. Den etiska stadgan ska skydda sina medlemmar och samtidigt uppmuntra respekt för etiska riktlinjer.

– Trots de väldigt svåra omständigheter som våra partners tvingas arbeta i, lyckades vi till stor del uppnå våra målsättningar med att etablera en etisk stadga för syrisk media. Det är ett väldigt positivt resultat, och inom det nya programmet kommer vi att bygga vidare på den grunden, säger FPU:s verksamhetschef Ruth Kronenburg.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.