Sida

Sida ger stöd till miljoner hotade av svält

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 07:44 CET

Miljontals människor lider akut brist på mat i Nigeria, Somalia ochSydsudan – 1,4 miljoner av dem är barn. Mycket långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på mat och vatten. Situationen förvärras i rask takt och Sida beslutar nu om nya stöd på 160 miljoner till de behövande.

Situationen för miljontals människor i Somalia, Nigeria, Sydsudan är mycket kritisk. Sida gjorde sin årliga första fördelning av humanitära medel i januari men med den akuta situationen där miljoner människor drabbats av svält krävs en påfyllning redan nu.

- Vi måste agera snabbt nu och vi uppmanar andra givare att också trappa upp sina stöd. Vi får inte göra om samma misstag som 2011 på Afrikas Horn då stöden kom försent och en kvarts miljon människor svalt ihjäl, säger Susanne Mikhail, chef för Sidas humanitära stöd. Sida går nu in tidigt med utökat stöd just för att förhindra en svältkatastrof

Sammanlagt beslutar Sida nu om nya stöd till de tre länderna på 160 miljoner utöver de stöd på 374 miljoner som beslutades om för bara några veckor sedan. Allt sedan torkan 2011 har Somalia fått stora stöd från Sida och Sverige men nu har situationen förvärrats betydligt. Idag är lider 185 000 barn av akut undernäring, och om några månader riskerar siffran att ha stigit till 270 000 barn.

- Det är en förfärlig situation. Många barn är redan nu akut undernärda, och i Somalia finns tre miljoner människor i de särskilt drabbade områdena. Därför mer än fördubblar vi nu stödet till Somalia med ytterligare 100 miljoner, säger Susanne Mikhail.

I Nigeria har svår torka och terrororganisationen Boko Harams attacker på civilbefolkningen lett fram till att 8,5 miljoner människor är i akut behov av mat och vatten.

- Risken är stor att en halv miljon barn kommer att svälta ihjäl och ytterligare 2 miljoner människor är akut undernärda. Dessa barns motståndskraft försvagas för varje dag som går. Vi vet av erfarenhet akut undernärda barn snabbt kan hamna i vad som kallas nivå 5 på en skala som mäter undernäring. Nivå 5 är svält. Når vi den nivån nås, kommer dödstalet stiga väldigt fort såsom i Somalia 2011 då över 1 000 människor dog per dag under den värsta perioden. Sammanlagt dog 250 000 människor, säger Susanne Mikhail.

I Sydsudan rasar ett inbördeskrig som drabbat civilbefolkningen hårt. Mer än 270 000 barn är undernärda och i området Unity, vid gränsen till Sudan råder det nu svält. Ett stort antal sydsudaneser flyr över gränsen till Uganda och många utsätts för extremt våld. Flyktingvägen är farlig, pojkar och män avrättas i sina byar eller vid vägspärrar för att hindra att de flyr, medan kvinnor och flickor utsätts för sexuellt våld. Sida ger också stöd till de sydsudaneser som flytt till Uganda.

Det utökade stödet fördelas så här:

Somalia: 100 miljoner

Nigeria: 35 miljoner

Sydsudan: 10 miljoner

Uganda (som tar emot flyktingar från Sydsudan): 15 miljoner

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.