Sida

Sida ger stöd till orkandrabbade i Haiti

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2016 07:32 CEST

För en dryg vecka sedan drog orkanen Matthew över Haiti med starka vindar på upp till 65 sekundmeter, kraftiga regn och stigande havsnivåer. Skadorna på infrastrukturen blev mycket omfattande, uppåt tusen människor har omkommit och risken för ökad spridning av kolera är stor. Sverige stödjer nu de drabbade haitierna med drygt 23,2 miljoner kronor till bland annat rent vatten, hygieninsatser och nödbostäder.

- Vi kunde snabbt få iväg svenska experter med FNs team som får en ledande roll i samordningen av det humanitära stödet till Haiti, som sker i nära samarbete med lokala aktörer. I en av de värst drabbade städerna, Jeremie, håller MSB också på att med stöd från Sida att sätta upp ett basläger med tält för boende, möjligheter till hygien och matlagning och kontor med elektricitet och kommunikationsmöjligheter för koordineringsteamet, säger Susanne Mikhail, biträdande avdelningschef för Sidas humanitära bistånd.

I den här typen av naturkatastrofer med stor förödelse och många människor i akut behov av stöd, är det oerhört viktigt att den hjälp som strömmar in samordnas och att insatser planeras så att de snabbt når dem som bäst behöver hjälpen.

- Lyckas man inte med det finns en risk att det uppstår ett sådant kaos att situationen ytterligare förvärras, säger Susanne Mikhail.

Redan nu har fall av vattenburna sjukdomar, främst kolera, rapporterats och en epidemi riskerar att få stor spridning och innebär en allvarlig hälsorisk med sannolikt höga dödstal.

- Kolera har redan börjat spridas så därför kommer vi också att öka bland annat stödet till UNICEFs arbete med att säkerställa att människor har tillgång till rent vatten och att latrinavfall tas omhand på ett säkert sätt. Här finns också haitiska organisationer som t ex Haitis civilförsvar som gör ett viktigt jobb som det internationella biståndet samverkar med säger Susanne Mikhail.

Vindarna i samband med Matthew uppmättes till 235 km/tim och orsakade stora skador på landets infrastruktur, i de värst drabbade områdena där tre miljoner människor bor, är 90 % av alla byggnader förstörda. Även grödor, boskap och andra inkomstkällor har drabbats av mycket stora skador för en befolkning som även innan orkanen var mycket såbara. I Haiti räknas 55 procent av befolkningen som extremt fattiga och lever på mindre än 1,25 dollar om dagen, och 58 procent av barnen är undernärda.

Totalt beräknas 1,4 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd och FN vädjar nu om stöd till de drabbade på 119 miljoner dollar för att nå 750 000 drabbade med olika livräddande stöd under tre månader framåt.

Det svenska stödet på drygt 23,2 miljoner kronor betalas ut genom Sida och ges till flera olika organisationer, bland annat till Unicef så att de drabbade kan få tillgång till 7,5–15 liter rent vatten om dagen, och för att informera människor om vikten av att skydda sig mot kolera och söka vård: Genom IOM kan 70 000 extremt utsatta familjer som förlorat allt få tillgång till nödbostäder och filtar och annat. Presenningar och verktyg kommer att delas ut, och man bistår även med tekniskt stöd för att familjer själva ska kunna bygga upp sina hem.

- När orkanen slog till fanns människor som fortfarande levde i nödbostäder efter jordbävningen 2010. De har nu förlorat allt och måste snabbt få hjälp med tak över huvudet, matdistribution och det mest nödvändiga för att laga mat och upprätthålla sin hygien och värdighet. Dessutom behöver både barn och vuxna psykosocialt stöd för att hantera det trauma det innebär att se sin tillvaro slås i spillror. Fler av de organisationer som finns på plats med svenskt stöd, bland andra Röda korset och Plan, ser till att kvinnor och barn ges stöd och skydd säger Susanne Mikhail.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.