Sida

Sida investerar för grön energi i Bangladesh

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 10:32 CET


Ute på landsbygden i Bangladesh har endast 20 procent av befolkningen tillgång till stamnätet som levererar el. I samarbete med Världsbanken har Sida nu beslutat att bidra med 65 miljoner kronor så att tusentals fler hushåll får tillgång till el samtidigt som en omställning sker till grön elförsörjning.

– Med det här beslutet bidrar Sverige till att skapa förutsättningar för fattiga människor i Bangladesh att ställa om till grön energi. Genom tillämpandet av resultatbaserade bidrag ges möjlighet till ett effektivt bistånd där mätbara resultat är i fokus, säger Georg Andrén, avdelningschef på Sida.

För att finansiera investeringar i förnyelsebara energikällor erbjuds hushåll på landsbygden lån via lokala mikrofinansinstitut. Sida bidrar med en subvention för att göra omställningen möjlig även för den fattigare delen av befolkningen. Stödet gäller installationer av solcellspaneler och anslutningar till lokala biogasanläggningar, och kommer hushållen tillgodo först när en anslutning genomförts.

– I och med det enorma energiunderskottet på landsbygden i Bangladesh tvingas många fattiga hushåll förlita sig på fotogen, diesel och andra smutsiga energikällor med hälsoproblem och negativ klimatpåverkan som följd. Genom den här insatsen kan nu den fattigare delen av befolkningen investera i omställningen till förnyelsebar energi, säger Georg Andrén.

Stödet innebär att över 100 000 hushåll får tillgång till solcellspaneler och att anslutningar till lokala biogasanläggningar kan ske för över 4,000 hushåll samt små företag, skolor och sjukstugor.

För mer information och kommentar: Sidas Presstjänst 08-698 55 55