Sida

Sida kräver tillbaka biståndspengar av namibisk organisation

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:14 CEST

Den namibiska forskningsorganisationen Namibian Economic Policy Research Unit (Nepru) har delvis hanterat Sida-medel på ett felaktigt sätt. Det visar två delrapporter från revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers (PwC). Nu kräver Sida att Nepru betalar tillbaka 1,2 miljoner kronor.
Om organisationen inte gör detta överväger Sida att vidta rättsliga åtgärder.

Sida har stött Nepru sedan 2002 för att ta fram en ekonomisk analysmodell för att undersöka vilka effekter politiska beslut har på inkomstfördelningen och fattigdomsminskningen i landet. Nepru har emellertid använt Sidamedel för att betala löner, hyra och andra generella driftsutgifter, vilket inte ingick i avtalet. Revisorerna har inte visat att korruption förekommit, men det går i nuläget inte att utesluta att det rör sig om oegentligheter.

– Neprus agerande är oacceptabelt och vi kan konstatera att 1,2 miljoner kronor har använts på ett felaktigt sätt. Vi har nu begärt att Nepru, senast den 12 maj, redogör för hur pengarna ska återbetalas, säger Dag Sundelin, Stf chef för svenska ambassaden i Namibia.

Sida tog initiativ till en särskild granskning av Nepru sedan myndigheten erhållit en revisionsrapport, som visade att Sida-medel delvis använts för kostnader som låg utanför avtalet mellan Sida och Nepru. Samtidigt uppmanade den svenska ambassaden i Namibia Nepru att kalla till ett givarmöte för att diskutera problemen tillsammans med Neprus styrelse, ledning och berörda givarorganisationer.

Resultatet av PwC:s fördjupade granskning redovisas i en rapport som färdigställdes 20 april i år. I rapporten framkommer hur den felaktiga hanteringen gått till och vilka personer inom Nepru som auktoriserat de felaktiga transaktionerna.

Sida kan konstatera är att motsvarande 1,2 miljoner kronor fortfarande saknades i mars år. Även medel från den brittiska biståndsmyndigheten DFID samt den kanadensiska forskningsorganisationen IDRC har felaktigt använts på ett liknande sätt.

– Först nu, genom Sidas egen granskning, vet vi att Nepru skickat felaktiga finansiella rapporter till ambassaden under perioden 2002–2004. Det är nu upp till Nepru att själva försöka hitta en lösning på hur de svenska pengarna ska återbetalas. Vår förhoppning är att detta kan klaras ut på ett sätt som gör att ett viktigt projekt för Namibia kan slutföras, säger Dag Sundelin.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.