Sida

Sida kräver tillbaka pengar från organisation på Västbanken

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:13 CEST

En rutinmässig revision har avslöjat allvarliga oegentligheter i samarbetsorganisationen Center for Democratic Advancement (CDA) på Västbanken. Därför kräver Sida tillbaka de 800.000 kronor som tidigare utbetalats. Ett kravbrev är överlämnat till CDA:s chef Khadder Shkirat. Och Sida är nu redo att lämna in en stämningsansökan och ta ärendet till domstol om inte pengarna återbetalas.

Revisionen av CDA genomfördes av Ernst & Young på Sidas uppdrag och innebar en granskning av ett projekt som Sida gett stöd för 2000–2001.

Revisionen hittade flera fall av oegentligheter. Stora belopp hade använts för andra syften än avtalat. Betydande belopp utbetalades av CDA på ett ytterst tveksamt sätt, utgifter som bl.a. gått till höga löner och transportmedel.

– Det har varit mycket svårt att komma vidare i den här affären eftersom Khadder Shkirat gjorde sig onåbar. Vi tvingades anlita en advokatbyrå för att spåra honom och lämna över kravbrevet, säger Mats Svensson, biståndsråd i Jerusalem.

CDA hade fått i uppdrag att utreda och rapportera om hur palestinska fackföreningsorganisationer kunde involveras och delta i stärkandet av det civila palestinska samhället. Detta för att öka möjligheterna för en demokratisk utveckling på de palestinska områdena.

– CDA producerade en rad rapporter under verksamhetsperioden. Men de var helt undermåliga och svarade inte upp till de krav som Sida ställt, säger Mats Svensson.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.