Sida

Sida överlämnar ärendet Proni till åklagaren

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:34 CEST

Sida har idag beslutat att överlämna ärendet Proni Institute of Social Education i Jönköping till Åklagarmyndigheten i Stockholm.

– Det blir nu åklagarens uppgift att bedöma om en brottslig handling har begåtts och därefter besluta om de ska väcka åtal, säger Lars Hobert, chefsjurist på Sida.

Idag meddelar Sida också ett krav på utestående medel till Proni. Detta brev är en följd av att Proni valt att inte acceptera det slutbud till uppgörelse som Sida erbjudit. Slutbudet innebar att alla krav avskrivs ömsesidigt.

Överlämnandet av ärendet till åklagaren är helt oberoende av att Proni inte accepterat Sidas slutbud.

Proni har, med finansiering från Sida, bedrivit ett välrenommerat socialt återuppbyggnadsarbete på Balkan. I arbetet ingår till exempel universitetsutbildning för ungdomar att bli ungdomsledare samt att bedriva ungdomscenter och ungdomsgårdar i flera länder.

I juni 2003 beslöt Sida att stoppa alla utbetalningar sedan en granskning visat att stiftelsen inte följt Sidas krav på redovisning och hantering av biståndsmedel. Ytterligare granskning har förstärkt bilden av allvarlig ekonomisk oaktsamhet och Sida beslöt att säga upp avtalet i augusti 2003. Därefter har Sida och Proni förhandlat om de ekonomiska kraven, vilket resulterade i det slutbud från Sida som Proni nyligen avvisat.

– Vi beklagar att samarbetet med Proni nu definitivt är över. De har utfört ett viktigt arbete med ungdomar på Balkan. Vi arbetar för att verksamheten ska kunna drivas vidare med hjälp av en annan organisation, säger Per Byman, handläggare på Sidas enhet för sydöstra Europa.

För mer information kontakta Sida/Press, tel: 08-698 55 55