Sida

Sida satsar 350 miljoner för att rädda barns och mammors liv

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 09:47 CET

Mycket tyder på att det blir svårt att uppfylla de överenskomna millenniemålen om att minska barnadödlighet i världen med två tredjedelar och mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015. Barnadödligheten har visserligen minskat från drygt 12 miljoner barn år 1990 till mindre än 7 miljoner 2011, mycket tack vare vaccinationsprogram och insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten, men utvecklingen går långsamt. Sidas satsning är ett led i Sveriges målsättning att snabba på arbetet med att minska barn- och mödradödligheten.

- Fortfarande dör runt 19 000 barn före sin fem-årsdag varje dag. I Afrika söder om Sahara står tre sjukdomar för mer än hälften av dödsfallen: lunginflammation, diarré och malaria. Vi har möjlighet att rädda många barns liv här med förhållandevis enkla metoder, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Sida.

 Stödet på 350 miljoner kronor går till samarbetet inom ramen för H4+, som är en gemensam struktur mellan WHO, UNICEF, UNFPA, UN Women, UNAIDS, samt Världsbanken. Genom H4+ vill FN-organen snabba på insatser som förbättrar hälsosituationen för barn och mammor i de mest utsatta länderna.
Tillsammans med H4+ har Sida valt ut sex länder i Afrika söder om Sahara som kommer att få ta del av det svenska stödet: Kamerun, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Liberia, Etiopien, och Zimbabwe.  Urvalet har gjorts dels utifrån var behoven finns, men också för att dessa länder har kapacitet att åstadkomma stora förbättringar på kort tid.
Det svenska stödet kommer att fokusera på att bygga upp mödrahälsovården och förlossningsvården i länderna, men också stärka vården för nyfödda och den sexuella och reproduktiva hälsan.

- På många håll i världen är kvinnors och flickors hälsa lågt prioriterad, och det är en av orsakerna till att det är så svårt att uppfylla just de här två milleniemålen. Men genom att Sida och andra biståndsgivare tydligt deklarerar att vi vill fokusera på det här området hoppas vi att prioriteringarna ändras, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Under första halvåret 2013 kommer Sida i samarbete med H4+ och de sex länderna att ta fram specifika program för varje land. Därefter kommer medlen att börja betalas ut till de olika aktörer som kommer att genomföra programmen.

För mer information kontakta Sidas presstjänst  08-698 55 55


För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se