Sida

Sida stöder akuta insatser i Moçambique efter övervämningar och cyklon

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:00 CET

Översvämningar och en kraftig cyklon orsakar just nu stora problem i centrala Moçambique. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem och stora områden riskerar att ödeläggas. Sida har beslutat att inledningsvis stödja Räddningsverkets och Diakonias insatser i landet med cirka 1,5 miljon kronor.

Stora floder som Zambezi, Chire och Cuacua svämmade över med upp till sju meter efter kraftiga regn. De grödor som nästan var klara för skörd försvann och en stor del av befolkningen i området blev utan mat och bostäder. Även förråd för utsäde och mat har svepts med av vattnet på många platser.

I går svepte grad 4-cyklonen Favio in över landet. Vindhastigheter på över 200 kilometer i timmen har skakat kusten och flera hamnar och städer har skadats. Rapporter från området från i morse visar att hus har förstörts, träd och annan vegetation har blåst ner och flera människor har skadats.

Moçambiques beredskapsorganisation arbetar nu för att stödja de människor som är berörda. FN, liksom flera lokala och internationella enskilda organisationer, har beredskap för ytterligare humanitära insatser.

- Sida kan snabbt ta beslut för att stödja det humantära arbetet när vi får in förfrågningar från de aktörer som jobbar på plats i Moçambique, säger Barbro Wiberg.

Inom ramen för Diakonias och dess samarbetsorganisationers arbete kommer omkring 8 000 personer att få hjälp med bland annat mat och utsäde för att säkra kommande skörd.

Räddningsverket stödjer FN:s matprogram, World Food Programme, med kommunikationsexpertis, eftersom behovet av samordning i den akuta krissituationen är mycket stor.

Löpande information om eventuella nya stöd kommer att pubiceras på Sidas hemsida www.sida.se.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.