Sida

Sida stöder fred och försoning i Nigeria genom realityserie för unga

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 08:44 CEST


I slutet av april sänds det första avsnittet av realityserien ”The Academy” i Nigeria – en tv-satsning som stöds av Sida med fem miljoner kronor. Produktionen görs av den internationella organisationen Search for Common Ground, som arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter i olika utvecklingsländer.

Serien ska visa på effektiva sätt att hantera och lösa konflikter och tar bland annat upp frågor om etnicitet och religiös identitet. The Academy har en potential att nå över 40 miljoner tittare över hela Nigeria.

– Vi hoppas att serien ska bidra till ökad tolerans mellan olika grupper. The Academy ska visa hur unga människor på olika sätt kan lösa problem. Många unga träffas på så kallade tv-kaféer i Nigeria för att se på tv, men programutbudet för ungdomar är väldigt begränsat. Den här serien kan bli ett bra komplement, säger Helena Bjuremalm, handläggare på Sidas enhet för demokratisk samhällsstyrning.

Under seriens gång lär sig tjugo nigerianer skådespeleri och tv-produktion på en isolerad plats – utan kommunikation och kontakt med sina familjer. Deltagarna är mellan 18 och 45 år och kommer från olika etniska och religiösa grupper i landet. Under tiden de lever ihop stöter de på olika problem som de får lösa samtidigt som de utbildar sig inom tv-mediet.

Serien riktar sig framför allt till ungdomar och målet är att en jury väljer ut fyra finalister som får nya roller i ett uppföljande tv-drama, ”The Station”. Dramat handlar om ett tv-team som återger aktuella utmaningar i Nigeria, som korruption, intolerans, pluralism och hinder för en ökad demokratisk utveckling i landet.

Enligt FN har Nigeria formellt sett varit en demokrati sedan 1999. Men landet har under senare år plågats av konflikter, strider och våld och över 10 000 människor har dödats. Ofta rör det sig om etniskt, religiöst eller regionalt präglade konflikter – där kampen står om makten över ekonomi och politik. Arbetslöshet, brist på makt och möjlighet att bidra till samhället gör att många unga riskerar att dras in i militanta grupper eller våldsamma gäng. Syftet med tv-serierna är att visa att det finns alternativ.

Det svenska stödet kanaliseras via produktionsbolaget Common Ground Productions, en del av Search for Common Ground. I såväl realityserien som dramat samarbetar produktionsbolaget med nigerianska manusförfattare och tv-expertis. Över 56 000 nigerianer ansökte om att få delta i serien.

Organisationen Search for Common Ground har tidigare stött lyckade medieinsatser i länder som Makedonien och Burundi. I Makedonien har exempelvis en tv-serie för barn tagit upp problem med diskriminering av olika etniska grupper. Serien resulterade i att barn i dubbelt så stor utsträckning än före seriens start började umgås med kompisar från andra etniska grupper. Och i Burundi har sedan flera år tillbaka radiodramat ”Watch out” blivit ett populärt program som tar upp hiv/aidsproblematiken.

Organisationen Search for Common Ground följer alltid upp sina produktioner för att se hur attityder förändras hos tittarna.

Kontakta Sidas presstjänst för mer information: 08–698 55 55.